Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům červenec, srpen 2017

Červenec, srpen 2017

 • Proběhlo výběrové řízení na stavbu II/380 Moutnice, průtah. Vítězná nabídka je od společnosti Inženýrské Stavby Brno v hodnotě necelých 50 mil Kč. V současnosti běží lhůty na odvolání. Pokud se nikdo z účastníků řízení neodvolá, budou podepsány smlouvy začátkem měsíce srpna. Spolu s tím se začíná vyřizovat dopravní značení, které uzavře naší dědinu. Předpokládaný termín zahájení prací na objízdných trasách je druhá polovina srpna. Práce na samotném průtahu začnou po vyřízení objízdných tras – pravděpodobně na přelomu srpna a září tohoto roku. Jak budou známy přesné termíny a harmonogram prací, budete informováni prostřednictvím rozhlasu, webových stránek a dopisem (vždy dotčené rodinné domy u probíhající etapy výstavy).

 • Byla podána žádost o platbu na akci rekonstrukce mateřské školy. Probíhá doplňování jednotlivých dokladů k žádosti.

 • Byl vydán souhlas na přeložku NN před obecním úřadem. V současnosti se jedná se společností E-on ohledně termínu realizace jednotlivých přeložek. Obec se snaží dohodnout termín do konce prázdnin zejména před budovou základní školy, aby byly děti co nejméně omezeny během školního roku.

 • Obec jedná se společností E-on ohledně vymístění trafostanice u obchodu. Pokud se podaří dohodnout umístění nové trafostanice, bude nově uloženo přívodní vedení VN do obce do zemního kabelu a spolu s tím bude přeložena další část obce do zemního kabelu NN.

 • Byla dokončena oprava spádového stupně na Moutnickém potoku poblíž čističky odpadních vod.

 • Podařilo se vypořádat pozemky pod cestou na Šulcově kopci. Veškeré pozemky pod cestou tak patří v současnosti obci.

 • S tím souvisí i příprava stavby čerpací stanice na Vírském oblastním vodovodu, která by měla proběhnout na podzim tohoto roku.

 • Zastupitelstvo obce Moutnice schválilo dodatek ke změně územního plánu č. 1.

 • Katastrální úřad JMK zapsal jednotlivé kupní a směnné smlouvy týkající se přeparcelace území u ČOV. Vzniklo tím zde na 10 stavebních míst, které vlastní obyvatelé Moutnic. Věřím, že v brzké době zde vyrostou nové rodinné domy pro místní.

 • Probíhají koordinační schůzky k průtahu za účasti společnosti E-ON, SÚS JMK a projekčních firem a zhotovitele.

 • Probíhají práce na opravě památníků obětem I. a II. světové války u fary.

 • Proběhlo slavnostní otevření rekonstruovaného víceúčelového hřiště u orlovny. Nadace ČEZ nám schválila 150.000 Kč dotaci na tuto rekonstrukci – smlouva již byla podepsána. Jak dopadla žádost o dotaci na stejný účel k Jihomoravskému kraji ve výši 200.000Kč, není ještě známo.

 • Jihomoravský kraj nám neschválil dotaci na vybavení jednotky hasičů ve výši necelých 50tis. Kč.

 • Státní fond dopravní infrastruktury nám neschválil dotaci na rekonstrukci chodníků podél opravované silnice.

 • Obec Moutnice schválila dotaci Jednotě Orel Moutnice ve výši 100.000Kč pro letošní rok.

 • Obec připravuje projekty na výsadbu zeleně za účasti široké veřejnosti a Základní a mateřské školy Moutnice. První stromy by měly být vysázeny na podzim tohoto roku.

 • Obec vypověděla smlouvy o provozování a správě veřejného osvětlení.

 • Obec objednala doprojektování další zeleně podél průtahu.

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek