Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům květen 2016

Květen 2016

 • Dne 25. 5. 2016 v 15:00 proběhne slavnostní otevření nového obecního úřadu. Všichni jste srdečně zváni.

 • Od druhé poloviny tohoto týdne proběhne poslední fáze čištění potoku - podél zahradní školky pana Dohnálka za hřištěm.

 • Bylo dokončeno ozvučení hřbitova. Ozvučení již slouží při pohřbívání zemřelých.

 • Proběhlo jednání ve věci vydání kolaudačního souhlasu na prodloužení vodovodu a kanalizace v lokalitě „F“ za hřbitovem – všechny potřebné doklady byly Odboru životního prostředí předloženy. Vydání kolaudačního souhlasu očekáváme každým dnem. Po vydání kolaudačního souhlasu bude možné dokončit vodovodní přípojku na hřbitov a zprovoznit tak rekonstruované WC a také dokončit kohoutek na zalívání hrobů.

 • Obci byla schválena dotace na opravu vrat a zabezpečení hasičky ve výši 195.000 korun.

 • Obci byla schválena dotace na rekonstrukci mateřské školy ve výši 200.000 korun od Jihomoravského kraje. Zároveň byla podána žádost o dotaci z Evropských peněz ve výši cca 3 miliony korun na totéž.

 • Bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci mateřské školy. Připravují se podklady pro zahájení výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce mateřské školy.

 • Obci byla schválena dotace na vybavení nové obecní knihovny ve výši 50.000 korun.

 • Obec podala opakovaně žádost o dotaci od Nadace ČEZ, nyní ve výši 400.000Kč na rekonstrukci víceúčelového hřiště za orlovnou.

 • Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení na průtah. Věřím, že jsme se tímto krokem posunuli z otázky, jestli vůbec bude průtah do fáze, kdy bude průtah. Pokud vše půjde bezproblémově, je možné, že realizace průtahu začne v příštím roce, na kdy jsme tuto akci plánovali. Vítězem výběrového řízení je společnost Eurotrace s.r.o. Cena projektové dokumentace je cca 1 milion korun s tím, že obec zaplatí 99.000Kč a zbytek Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje.

 • Obci nebyla schválena dotace od Jihomoravského kraje na opravu památníků v parku vedle fary.

 • Obec Moutnice schválila dotaci hasičům ve výši 40.000Kč a 20.000 Kč mysliveckému sdružení.

 • Připravuje se smlouva na výkup pozemků pod cestou směrem k remízku za fotbalovým hřištěm.

 • K veřejnému projednání regulačního plánu na lokalitu Z5 nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

 • Obec se dohodla se společností Noel na nahrazení signálu pro programy DAJTO, DOMA v místní kabelové televizi.

 • Kulturní komise byla doplněna  o nové členy.

 • Nově vzniká komise životního prostředí, kterou Rada obce pověřila řešením otázky záborů veřejného prostranství. Jedná se zejména o dlouhodobé skladování materiálu na obecních pozemcích. Dále řešení otázky parkování těžké techniky na obecních pozemcích. V první fázi komise slušnou formou upozorní občany na nedostatky. Účel vzniku komise je udržování čistoty v naší obci.

 • Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele dětského hřiště v mateřské škole. Náš projekt se nachází mezi náhradními. Znamená to, že nebyl ani schválen ani zamítnut. V minulém roce byly realizovány z dotací veškeré náhradní projekty, v roce předchozím pak byla realizována větší polovina náhradních projektů. Je zde tedy určitá šance, že nám budou schváleny dotace také na dětské hřiště v mateřské škole, jelikož se náš projekt nachází v první polovině náhradních projektů. V případě schválení dotace budeme na vše nachystaní a tento projekt bude realizovat firma Hřiště a.s., která vyhrála výběrové řízení.

 • Byla objednána následná péče o zeleň u biokoridorů, které byly v loňském roce vysázeny. Následnou péči provede Vít Dohnálek, Moutnice 70.

 • Začátkem května proběhne kolaudace silnice u hřbitova.

 • Obec také požádala o kolaudaci nového obecního úřadu a přilehlého parkoviště. Kolaudace by měla proběhnout koncem května.

 

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek