Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům květen 2017

Květen 2017

 • Dle sdělení správy a údržby silnic Jihomoravského kraje proběhla registrace akce II/380 – Moutnice průtah. Během května by měla být vypsána veřejná soutěž na zhotovitele stavby. Správa silnic počítá se zahájením stavby o letošních prázdninách.

 • Probíhá II. etapa rekonstrukce mateřské školy – zateplení. Byly vyspraveny původní krovy a vyměněna křidlice. V současnosti se dokončuje zateplení z ulice, které by mělo být během tohoto týdne dokončeno. Následovat bude zateplení ze dvora, které by mělo být hotové do konce května tohoto roku. Zároveň s tím se chystají doklady na závěrečné vyhodnocení celé akce k dotačním titulům.

 • Spolu s rekonstrukcí mateřské školy došlo k přeložení místního rozhlasu do země. Konkrétně byl místní rozhlas nově napojen z budovy nového obecního úřadu na nejbližší sloup zemním kabelem, kde se napojil na stávající vzdušné vedení. Došlo také k obnově vzdušného vedení do Rozařína. Je to další krok k úplným přeložkám sítí do země u obecního úřadu.

 • Společnost E-on po urgencích podala na stavební úřad v Sokolnicích žádost o přeložku nízkého napětí do země u obecního úřadu, základní školy a hřbitovu. Jedná se o části, které měly být přeloženy do země během loňského roku. Nyní se počítá s realizací těchto přeložek zhruba v polovině roku.

 • Byly vykoupeny pozemky pod polní cestou na Šulcáku.

 • Byla zahájena oprava spádového stupně na Moutnickém potoku poblíž čističky odpadních vod.

 • Byla provedena výsadba nové zeleně u fary, hasičské zbrojnice a na dětských hřištích. Spolu s tím byla ořezána lípa u fary, habry u hřiště a javory u kostela.

 • Bylo požádáno na městském úřadě v Židlochovicích o pořízení změny č.I Územního plánu Moutnice.

 • Rada obce schválila dotaci ve výši 45.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů.

 • Rada obce schválila dotaci ve výši 50.000 Kč Římskokatolické církvi Moutnice.

 • Byla uzavřena smlouva o zajišťování preventivní péče pro zaměstnance a poskytování pracovnělékařských služeb s MUDr. Hubačovou. Toto vyplynulo ze školení BOZP.

 • Byla uzavřena smlouva o poskytnutí odborné poradenské služby v oblasti BOZP se společností BSP consulting s.r.o., jelikož to nově požadoval zákon.

 • Proběhlo společné jednání starostů na trase Brno-Hodonín se zástupci Jihomoravského kraje a odborníky v dopravě ohledně možnosti omezit transitní nákladní dopravu.

 • Rada obce schválila pořídit nové technické vybavení pro obecní zaměstnance zabývající se údržbou zeleně. Nově bude pořízen plotostřih a nová benzínová sekačka na trávu.

 • Na novém hřbitově byla vyměřena nová hrobová a urnová místa, která obec nově pronajímá lidem, kteří si již chtěli zbudovat náhrobek.

 • Spolu s tím byla na nový hřbitov protažena voda a rozvody veřejného osvětlení a ozvučení.

 • Během krátké doby se počítá s dokončením opravy WC na hřbitově a zprovozněním vodovodu uvnitř hřbitova.

 

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek