Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům prosinec 2019

Prosinec 2019

 • Společné územní a stavební řízení na Rozařín (nový chodník, přeložky sítí do země a rekonstrukce silnice) nabylo právní moci. Následně byla podána žádost o dotaci na chodník s veřejným osvětlením k Místní akční skupině Slavkovské bojiště.

 • Nadále probíhá čištění Moutnického potoku ve směru na Těšany.

 • Žádost o dotaci na obnovu Lízalky ve výši 250.000Kč byla akceptována.

 • Proběhlo místní šetření k územnímu řízení na veřejné osvětlení od kostela k orlovně. Bude následovat rozhodnutí

 • Veřejné projednání změny územního plánu proběhne v lednu 2020. Zároveň běží změna regulačního plánu.

 • 2.375.000 z žádosti o dotaci na chodníky podél průtahu byla připsána na obecní účet.

 • Proběhla výsadba předzahrádky u školy.

 • Proběhlo posunutí plotů podél potoka k orlovně. Nový chodník, by se měl realizovat koncem února příštího roku.

 • Během týdne proběhne instalace osvětlení vánočního stromu u hasičky a u kostela.

 • Proběhl každoroční předaudit hospodaření obce.

 • Probíhá dělení pozemků u benzinky v souvislosti s řešením zástavby v dané lokalitě.

 • Byla podepsána příkazní smlouva na realizaci výběrového řízení na Rozařín.

 • Probíhají jednání se společností E.on ohledně nové trafostanice u benzinky.

 • Rada obce schválila plánované opravy na čistírně odpadních vod na příští rok týkající se nových rozvodů vzduch a aeračního roštu.

 • S tím souvisí i nárůst vodného a stočného v příštím roce v průměru o 3%.

 • Dále probíhají práce na studii domu s pečovatelskou službou.

 • Probíhají jednání se společností Agromonet ohledně zvýšení nájemného.

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek