Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům únor 2018

Únor 2018

 • Dnešním dnem 5. 2. bude zahájeno pokračování prací na stavbě II/380 Moutnice – průtah. Bude se realizovat dešťová kanalizace (směr na Nesvačilku), odvodnění této komunikace, napojení místních komunikací na kruhový objezd, parkovací stání, chodníky a úpravy zeleně ve středové části obce s následným ozeleněním.

 • Od 15. 2. do cca 15. 5. tak budou probíhat práce na I. i II. etapě souběžně – znamená to, že od 15. 2. bude silnice z Moutnic na Těšany neprůjezdná. Nezbytné zásobování v tomto úseku však bude zachováno po dohodě se zhotovitelem. Tím je myšleno zejména rozvoz obědů apod. Také je třeba zdůraznit, že zhotovitel nerozkope celou silnici v jeden den. Práce budou probíhat postupně a vždy když se kus vozovky odkope, tak hned následně se zpevní. Je to dáno i tím, že integrovaný záchranný sbor se vždy musí dostat na místo případného zásahu. Tím chci zejména uklidnit obyvatelé přilehlých domů, že po celou dobu výstavby se pěší k jednotlivým domům dostanou vždy a i zásobování po dohodě bude možné.

 • Byla dohodnuta dostavba hřbitovní zdi mezi márnicí a rodinným domem manželů Kašpárkových. Výstavba by měla být provedena po velikonocích.

 • Rada obce schválila dotace pro ZUŠ Klobouky u Brna a pro florbalové mužstvo pro rok 2018.

 • Obec ke konci roku 2017 pořídila několik nových barevných popelnic na svoz odpadů. Popelnice budou pro nově kolaudované domy zdarma a pro stávající obyvatele budou za lehce zvýhodněnou cenu nabídnuty ke koupi – pokud stávající popelnice nedostačují.

 • Se zhotovitelem byla dohodnuta změna týkající se veřejného osvětlení. Podél nově rekonstruované silnice budou instalována moderní úsporná diodová svítidla.

 • Rada obce schválila podání žádosti o dotaci k Jihomoravskému kraji týkající se hasičů a programu rozvoje venkova.  

 • Pracuje se na kovářské plastice snopu obilí, která bude umístěna do kruhového objezdu. S obcí Žatčany bylo dohodnuto, že nám daruje kámen pod tuto plastiku.

 • Bylo schváleno zvednutí korun stromů v biokoridorech, které sousedí s asfaltovou komunikací.

 • S Povodím Moravy bylo dohodnuto, že v letech 2018-2019 si budeme zajišťovat sečení Moutnického potoku svépomoci s tím, že tyto práce nám Povodí Moravy uhradí.

 • Ke konci tohoto školního roku nastává doba, kdy končí většině ředitelům v česku jejich 6-ti leté funkční období. Již teď v únoru je však třeba na tuto skutečnost reagovat. My jsme si s paní ředitelkou již v září tohoto roku sedli a o této věci od té doby komunikujeme. Paní ředitelka dosáhne příštího roku důchodového věku a již nemá zájem v této funkci pokračovat. Rada obce tedy musí schválit podle zákona odvolání ředitele ke konci funkčního období a vypsat konkursní řízení na nového ředitele. Toto vše tedy proběhlo a v první polovině měsíce února bude vyhlášeno konkursní řízení na nového ředitele Základní školy a mateřské školy Moutnice.

 • V letošním roce si naše obec připomíná 720 let od první písemné zmínky a také 100 let od vniku naší republiky. Ve spolupráci se všemi spolky připravujeme novou knihu o Moutnicích a také oslavu těchto výročí, které by mělo proběhnout 14. 10. tohoto roku.

   

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek