Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům listopad 2017

Listopad 2017

 • Na stavbě II/380 Moutnice – průtah se v říjnu realizovaly přeložky sítí CETINu a NOELu, dešťová kanalizace, příprava pro dešťové vpusti, výměna, zpevnění a zdrenážování podloží. Dále se realizuje přeložka sítě nízkého napětí a bude zahájena přeložka veřejného osvětlení a místního rozhlasu do země. Také se začínají pokládat obruby pro autobusové zálivy a komunikaci. Spolu s tím byly vybetonovány základy pro mostek.

 • Během listopadu se bude pracovat na dokončení mostku, dokončení přeložek sítí nízkého napětí, veřejného osvětlení, místního rozhlasu a optického kabelu.

 • Také začnou práce na chodnících a parkovacích stáních.

 • Začátkem listopadu bude zbudován provizorní most pro pěší mezi zahradami rodiny Husákových a Mazurových.

 • Byla zrekonstruována silnice Moutnice – Jalovisko.

 • Proběhlo podzimní sečení Moutnického potoku.

 • E-on distribuce vybrala zhotovitele přeložek NN u obecního úřadu, školy a hřiště. Stavbu bude realizovat společnost Skanska. V letošním roce proběhne přeložka NN do země u obecního úřadu. Na jaře pak u školy a fotbalového hřiště.

 • Společnost E-on předložila Obci Moutnice smlouvu na přeložku VN a NN včetně přesunu trafostanice u obchodu. Smlouva bude projednána na příštím jednání zastupitelstva. Na základě této smlouvy by mělo být do roku 2020 přeloženo přívodní vedení vysokého napětí do obce do zemního kabelu a spolu s tím má být přeloženo vedení nízkého napětí v ulicích Na rybníku a od kostela k orlovně do zemního kabelu. Tato investice by měla přispět k dalšímu ozelenění středu obce a následnému dokončení obytné zóny ve středu obce.

 • Na budově hasičské zbrojnice byl nově zrealizován nápis označující budovu.

 • Obci se podařilo získat ještě dotaci 200.000Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na již realizované víceúčelové hřiště u orlovny.

 • Obec objednala nové reklamní předměty. Jedná se o předměty od hrníčků přes skládací a látkové tašky až po USB flash disky, čajové sady, otvíráky na víno apod. Některé z reklamních předmětů budou i prodejné a mohou Vám posloužit například jako vánoční dárek pro vaše blízké.

 • Připravuje se obecní kalendář pro rok 2018 letos na téma Moutnice očima občanů.

 • Obec nechala vyrobit svíčky s obecním znakem v chráněných dílnách charity Zábřeh.

 • Začátkem listopadu se začne s realizací čerpací stanice v Moutnicích na Vírském oblastním vodovodu. Stanice bude umístěna pod umělým kopcem, který vznikl při budování kanalizace. Nejdříve se zbuduje přípojka NN, která povede pod cestou na Šulcově kopci. Polní cesta tak bude cca týden neprůjezdná.

 • Na začátek listopadu je také naplánovaná akce ve spolupráci se ZŠ a MŠ Moutnice, kdy si děti vysází své stromy.

 • Dále je plánovaná společná výsadba stromů na 11. 11. 2017.     O této akci budete informováni prostřednictvím letáků, které se roznesou do každého domu.

 • Připravuje se rozpočet na příští rok.

 • Chystá se také střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2022.

 • Obec urgovala u Pozemkového úřadu realizaci části plánu společných zařízení. Jedná se o polní zpevněnou cestu na Těšany a Nesvačilku včetně přilehlých biocenter a biokoridorů.

 

 

 

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek