Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům září 2017

Září 2017

 • Byla podepsána smlouva na stavbu II/380 Moutnice, průtah. Zároveň bylo předáno staveniště. V současnosti se vyřizuje dopravní značení na objízdné trasy. O přesných termínech zahájení a harmonogramu budete informováni. Chystá se schůzka 5. září v orlovně, kde bude vše vysvětleno.

 • Veškeré doklady k žádosti o platbu na akci rekonstrukce mateřské školy byly v průběhu prázdnin dodány. Čeká se na závěrečnou administraci a platbu z evropských fondů.

 • E-on distribuce provádí výběrové řízení na zhotovitele přeložek NN u obecního úřadu, školy a hřiště. Zároveň probíhá výběrové řízení na zhotovitele přeložek v prostoru kruhového objezdu. Předpokládaný termín začátku všech přeložek je dán na říjen tohoto roku. Přeložky týkající se středu obce budou koordinovány se stavbou průtahu.

 • Obec jedná se společností E-on ohledně vymístění trafostanice u obchodu. Pokud se podaří dohodnout umístění nové trafostanice, bude nově uloženo přívodní vedení VN do obce do zemního kabelu a spolu s tím bude přeložena další část obce do zemního kabelu NN.

 • Webové stránky obce byly během poslední doby výrazně aktualizovány a upraveny.

 • Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje získala ze státu navíc cca 800 mil Kč na opravu silnic. Do konce tohoto roku by se z těchto peněz měla opravit i silnice mezi Moutnicemi a Jaloviskem. Předpokládaný termín realizace je od října do listopadu. Rozsah prací je stanoven na vyspravení problémových míst a krajnic včetně nového asfaltového koberce.

 • Byly opraveny památníky obětem 1. a 2. světové války u fary. Památníky byly očištěny, bylo obnoveno písmo a chybějící či poničené fotky a doplněn k jednomu z nich sokl. Památníky byly dále naimpregnovány, aby lépe odolávaly povětrnostním podmínkám.

 • Na facebookových stránkách byl zřízen profil Obce Moutnice sloužící k informování občanů a zveřejňování aktualit z obce.

 • Rada obce Moutnice schválila takzvané pastelkovné pro prvňáky. Jedná se o finanční podporu ve výši 1.000Kč pro žáky, kteří nastupují do první třídy. Pastelkovné bude předáno jednomu z rodičů při příležitosti pasování prvňáků na začátku školního roku.

 • Byla doprojektována další zeleně podél průtahu.

 • Obec připravuje projekty na výsadbu zeleně za účasti široké veřejnosti a Základní a mateřské školy Moutnice. První stromy by měly být vysázeny na podzim tohoto roku.

 • Ke konci srpna byla ukončena dohodou jedna pracovní smlouva pracovníka starajícího se o obecní zeleň a to na vlastní žádost.

 • Byly aktualizovány provozní řády hasičské zbrojnice a víceúčelového hřiště.

 • Byla schválena žádost na podporu tradičních hodů. Rada obce schválila příspěvek 600Kč na každý pár.

 • Byl obnoven významný geodetický bod v prostoru nového hřbitova. Jedná se o železnou tyč zatlučenou do hloubky cca 6,5m až na skálu. Jedná se o významný výškový bod, který je chráněn zákonem. Tento bod zde byl zřízen počátkem 80. let minulého století a teď se jej podařilo nalézt.

 • Dokončuje se čištění odtokového kanálu mezi Moutnicemi a Těšanami.

 

 

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek