Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům duben 2018

Duben 2018

 • Práce na stavbě II/380 Moutnice – průtah běží v plném proudu. Pracuje se na přeložkách sítí, chodnících, výměně podloží i úpravě zeleně na I.-III. etapě, dle stávajících potřeb a nutné koordinace.

 • Byly zahájeny práce na přeložkách nízkého napětí u hřiště, školy i obecního úřadu.

 • Dostavuje se oplocení kolem hřbitova.

 • Byla schválena dotace myslivcům ve výši 20.000Kč.

 • Byla schválena dotace farnosti ve výši 50.000Kč.

 • Byla schválena dotace orlům ve výši 110.000Kč.

 • Realizuje se zvednutí korun stromů v biokoridorech, které sousedí s asfaltovou komunikací.

 • Probíhá konkursní řízení na nového ředitele Základní školy a mateřské školy Moutnice.

 • Probíhají práce na publikaci k výročí 720 let od první písemné zmínky o Moutnicích.

 • Zastupitelstvo obce schválilo zadání na změnu územního plánu i regulačního plánu.

 • Nadále probíhají jednání ohledně opravy místních komunikací po průtahu.

 • Zastupitelstvo obce schválilo odkup části pozemku od vlastníka tak, aby do dané lokality bylo možné umístit komunikaci i inženýrské sítě. Jedná se o vyřešení jedné z posledních překážek pro to, aby se v této lokalitě mohlo začít stavět. Také ze proběhlo vyčištění veřejného prostranství.

 • Rada obce schválila objednat projektovou dokumentaci na vyřešení dopravní situace v části Rozařín. Projektová dokumentace by měla obsahovat i přeložky sítí do země.

 • Rada obce schválila nákup nového zvedacího jeřábku na čistírnu odpadních vod, aby se zlepšila situace kolem ucpávání čerpadel.

 • Rada projednala oznámení ředitelky ohledně ředitelského volna i zápisu do školy a mateřské školy.

 • Dokončuje se plastika snopu obilí, který by měl být umístěn v kruhovém objezdu.

 • Proběhlo každoroční školení zaměstnanců ohledně bezpečnosti práce a školení řidičů.

 • Do konce měsíce března bylo možné získat slevu na poplatku za odpady a to na základě třídění v loňském roce. Do konce března bylo vybráno 99% tohoto poplatku. Zbylá část o slevu přichází. 95% domácností získalo maximální možnou 40% slevu.

 • V loňském roce se v naší obci podařilo také vytřídit 109kg použitých baterií. Děkujeme, že třídíte a pomáháte chránit naši planetu.

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek