Obec Moutnice
Obec Moutnice

prosinec, leden 2018

Prosinec, leden 2018

 • Na stavbě II/380 Moutnice – průtah právě probíhá zimní přestávka. Ve středové části byla dokončena většina přeložek sítí do země, byly opraveny chodníky, zrealizovány podélná parkovací stání a podkladní vrstva asfaltu na hlavní silnici. Také rekonstruovaný most u orlovny byl upraven tak, aby byl schůdný přes zimu pro pěší.

 • Další práce by měly vypadat následně: od 5. února by měly být zahájeny práce na dokončení dešťové kanalizace od mostku po odbočku na Nesvačilku a dále od 15. 2. je plánována uzavírka ulice ve směru na Těšany. Od 15. 2. do cca 15. 5. tak budou probíhat práce na I. i II. etapě souběžně a po jejich dokončení budou obě zprovozněny pro místní dopravu.

 • Od 15. 2. tedy bude úplně vyloučena doprava ve směru z Moutnic na Těšany. Znamená to, že by se měl zklidnit i tranzit skrze naši obec.

 • Tranzitní dopravu skrze naši obec vnímám jako problém. Jsem si vědom toho, že místní komunikace, přes které se snaží řidiči uzavírku objet, nejsou na toto zatížení stavěné a dochází k jejich ničení. Chtěl bych proto apelovat na vás na všechny moutnické, abyste se drželi těchto zásad:

  • 1. pokud se Vás někdo dotazuje na cestu, vraťte jej, odkud přijel (pokud se ptá někdo na cestu na Hodonín, pošlete jej zpět přes Nesvačilku či Žatčany – tudy totiž vede objížďka; pokud se ptá někdo na cestu na Brno, nebojte se jej vrátit do Těšan na kruhový objezd, ať opět jede po objízdných trasách). Neraďte lidem, jak projet dědinu, ničíme si tím akorát více naše místní komunikace a tím dochází i k větší frustraci spoluobčanů.

  • 2. pokud radíte řidičům, jak projet Moutnice, pak si nestěžujte. Pokud si chcete stěžovat, stěžujte si přímo na obvodní oddělení Policie ČR do Židlochovic –tel: 974 626 760. Dodržování předpisů kontroluje policie, ne obecní úřad. Je vyzkoušené, že pokud si stěžuje více lidí z určité oblasti na porušování předpisů, je zde i více kontrol.

  • 3. zvažte, zda musíte sami do obchodu, školy, školky, za rodinou či kamarády autem. Potkávám denně spoustu místních, kteří na popojíždění po Moutnicích využívají auta ve velkém a tím dále zahušťují dopravu na místních komunikacích.

  • 4. pokud potřebujete projet kritická místa v Moutnicích, dodržujte prosím sami předpisy. Od školy po kostel je u nás značena obytná zóna. V obytné zóně je maximální povolená rychlost 20km/h a chodec má přednost před automobilovou dopravou. Toto je dáno tím, že zde nejsou chodníky a chodec nemá kam uhnout. Respektujte prosím bezpečí pěších a nepřekračujte zde rychlost. Někdy mám pocit, že největší závodníci jsou právě místní.

 • Byl zbudován provizorní most pro pěší mezi zahradami rodiny Husákových a Mazurových.

 • Zastupitelstvo schválilo smlouvu se společností E-on ohledně vymístění trafostanice od obchodu. Dojde tím k přeložení přívodu VN do země a přeložení nízkého napětí také do země v dotčených ulicích. Smlouva byla podepsána a byla uhrazena záloha ve výši 15% předpokládané ceny (227.000Kč), aby mohly být zahájeny projekční práce.

 • Po dohodě se společností E-on distribuce bude realizovat společnost Skanska veškeré přeložky (u OÚ, u školy a u hřiště) NN do země do 30. 4. 2018.

 • Na novém hřbitově byl dokončen rozvod ozvučení včetně osazení reproduktorů.

 • Byla zpracována závěrečná zpráva k dotaci od JMK na rekonstrukci víceúčelového hřiště.

 • Na obecním úřadě jsou k dispozici nové reklamní předměty. Jedná se o předměty od hrníčků přes skládací a látkové tašky až po USB flash disky, čajové sady, otvíráky na víno apod.

 • Dále je k dispozici posledních několik ks obecního kalendáře pro rok 2018 letos na téma Moutnice očima občanů.

 • Byla zbudována přípojka NN pro budoucí čerpací stanice na Vírském oblastním vodovodu.

 • Proběhlo rozsvěcení vánočního stromu a výsadba zeleně.

 • Byl schválen rozpočet na rok 2018 a také střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2022.

 • Obec vypověděla členství v dobrovolném svazku obcí Cezava.

 • Obec pořídila novou ochrannou síť kolem víceúčelového hřiště, instalace proběhne na jaře tohoto roku.

 • Byla realizována klimatizace do kanceláře kolegyň na OÚ.

 • Byla objednána kovářská plastika snopu obilí, která bude umístěna do kruhového objezdu.

 

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek