Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům březen 2019

Březen 2019

 • Proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby II/380 Moutnice – průtah (silnice). Na stavbě nebyly shledány závažné nedostatky. Po odstranění několika drobností bude Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje vydán kolaudační souhlas s užíváním.

 • V rámci Regionu Cezava byla podána žádost o dotaci k Jihomoravskému kraji o nové informační tabule do celého regionu. Naše obec má ještě z této dotace pořídit nové venkovní vitríny na hřbitov.

 • Byla schválena dotace Římskokatolické církvi Moutnice ve výši 50.000Kč.

 • Bylo schváleno poskytnutí příspěvku ve výši 50 % z ceny řidičského průkazu skupiny C pro člena výjezdové jednotky s tím, že setrvá v JSDH Moutnice po dobu pěti let v aktivní službě.

 • Proběhlo jednání s dotčenými orgány statní správy ve věci změny územního plánu č.1.

 • V rámci výběrového řízení na místo ředitele (ky) Základní a mateřské školy Moutnice proběhlo otevírání obálek. Do konkurzu se přihlásilo celkem 5 uchazečů. V měsíci březnu proběhne druhé kolo výběrového řízení ve formě pohovorů.

 • Byl schválen odkup vodovodu přes Šulcák.

 • Dokončuje se projekt na prodloužení inženýrských sítí na Šulcáku včetně prodloužení komunikace.

 • Byla podána žádost o dotaci k Jihomoravskému kraji na dovybavení výjezdové jednotky hasičů ve výši cca 48.000Kč.

 • Byla podána žádost o dotaci k Jihomoravskému kraji na opravu obecního křížku za čerpací stanicí ve směru na Brno ve výši cca 48.000Kč.

 • Byla podána žádost o dotaci k Jihomoravskému kraji na opravu sportoviště vedle budovy základní školy ve výši 250.000Kč.

 • Byla podána žádost o dotaci k Jihomoravskému kraji na boj proti suchu ve výši 50.000Kč.

 • Připravuje se podání žádosti o dotaci k Jihomoravskému kraji na opravu kotelny v budově základní školy ve výši 200.000Kč.

 • Probíhá vyhodnocování naší žádosti o dotaci na chodníky podél průtahu přes Místní akční skupinu. Byly doplněny některé formální náležitosti a čeká se na závěrečné vyhodnocení. Žádost byla podána na sumu cca 2,5mil. Kč.

 • Proběhlo každoroční přezkoumání hospodaření obce Moutnice od společnosti Audit daně s.r.o.. Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny žádné významné nedostatky.

 • Před obecní stodolu byla nově instalována lampa veřejného osvětlení.

 • Pokračuje výsadba keřů a růží podél průtahu.

 • Vzhledem k obrovskému zájmu občanů o pytlíky na potraviny, bylo dokoupeno ještě 50ks sad těchto pytlíků.

 • Byl prodán zahradní štěpkovač za cenu 18.000Kč.

 • Byl odsouhlasen nákup nového čerpadla na ČOV ve výši cca 150.000Kč bez DPH. Nové čerpadlo by mělo zabránit pravidelnému ucpávání přečerpávání splašků a mělo výrazně zlepšit funkčnost ČOV.

 • Byla schválena účetní závěrka školy včetně rozdělení hospodářského výsledku.

 • Byl schválen dodatek ke směrnici ohledně odpisového plánu, díky nově zařazenému křížku do majetku.

 • Byl schválen nový knihovní řád.

 • Byla zatrubněna a zasypána příkopa podél nového chodníku u Graclového z důvodu bezpečnosti.

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek