Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům leden 2019

Leden 2019

 • Odbor dopravy ze Židlochovic vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby II/380 Moutnice - průtah. Kolaudace se týká obecních objektů. Krajské objekty se budou kolaudovat začátkem roku 2019.

 • Byly vysázeny veškeré stromy, které měly být podél průtahu vysázeny. Nyní nás čeká ještě výsadba keřů, růží a levandulí v zelených pásech podél hlavní komunikace.

 • Byl dokončen zápis za rok 2017 do obecní kroniky.

 • Byla schválena cenová nabídka na dokončení změny regulačního plánu.

 • S odborem územního plánování ze Židlochovic probíhá komunikace ohledně změny č. 1 územního plánu.

 • Základní škole a mateřské škole byl schválen rozpočet na rok 2019, dále odpisový plán a střednědobý plán.

 • Obec plánuje prodej nepotřebného majetku – štěpkovače, zametací nástavby.

 • Ve spolupráci s DSO Cezava budeme připravovat projekt na dokoupení kompostérů.

 • Před rodinným domem paní Patermanové byly ořezány suché větve na akátu.

 • Byl schválen odkup pozemku p.č. 513/2, k.ú. Moutnice. Smlouva byla podepsána a návrh na vklad je již podán.

 • Byl schválen rozpočet obce na rok 2019.

 • Vírský oblastní vodovod předložil obci znalecký posudek na ocenění vodovodu přes Šulcův kopec. Obec nyní projedná tuto nabídku na odkup vodovodu.

 • Ke konci roku bylo na účtech obce po zaplacení veškerých faktur souvisejících s průtahem více než 13,5 mil. Kč.

 • Zděná zídka okolo nového hřbitova byla vyspravena – opraveny trhliny a stříška. V novém roce dojde ještě k přetření.

 • Na budově základní školy byla opravena fasáda po demontáži nadzemního vedení elektrické energie. Jakmile to počasí dovolí, tak budou domalovány kytičky, aby změny zapadly do celkového vzhledu fasády.

 • Do dvora ve školce byla instalována nová vrata.

 • Společnost EEikka, která pro společnost E-on zpracovává projekt na přeložku nízkého napětí ve směru na Těšany, podala ke konci roku příslušnou žádost ke stavebnímu úřadu v Sokolnicích o povolení této stavby. V současnosti probíhá obesílání jednotlivých majitelů nemovitostí smlouvami o věcném břemeni.

 • Společnost Kabel projekt, která pro společnost E-on zajišťuje přeložku vysokého a nízkého napětí v ulici ke kostelu, získala veškeré potřebné souhlasy majitelů nemovitostí.

 • Spolu s tím probíhá koordinace s projektem na přeložky veřejného osvětlení a místního rozhlasu, které projektuje pro obec pan Vrba.

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek