Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům únor 2019

Únor 2019

 • Správa a údržba Jihomoravského kraje podala žádost o kolaudační souhlas s užíváním stavby II/380 Moutnice – průtah (silnice).

 • Stavba II/380 byla přihlášena do soutěže dopravní stavba Jihomoravského kraje roku 2018.

 • Proběhlo jednání zástupců Regionu Cezava se správou a údržbou silnic JMK. Na setkání se řešila oprava dalších krajských silnic v našem okolí. Moutnic se týká rekonstrukce silnice II/380 Moutnice – Telnice. Zde se rozhoduje, zda se opraví silnice ve stávající šířce či se přistoupí k jejímu rozšíření na 9,5m. Od toho se také odvíjí doba, kdy dojde k její rekonstrukci. Za Moutnice jsme se dále dotazovali, proč nebyl v Moutnicích opraven úsek od kruhového objezdu po konec Moutnic na Jalovisko, odkud dále už je opět silnice zrekonstruovaná. V této otázce budou probíhat další jednání.

 • Byla schválena dotace ZUŠ Klobouky u Brna ve výši 5.000Kč.

 • Byla schválena dotace florbalovému družstvu Aligators ve výši 15.000Kč.

 • Byla schválena dotace ve výši 10.000Kč Diakonii Betlém Klobouky u Brna.

 • Odbor územního plánování ze Židlochovic stanovil na únor projednání s dotčenými orgány státní správy změnu územního plánu č. 1.

 • Bylo vyhlášeno výběrové řízení na místo ředitele (ky) Základní a mateřské školy Moutnice.

 • Na únor je naplánováno zastupitelstvo, na kterém se má schvalovat odkup vodovodu přes Šulcák.

 • Proběhlo další kolo jednání s majiteli pozemků na Šulcáku, kde byl představen projekt na prodloužení sítí a komunikace. Také se zde projednával způsob financování této infrastruktury.

 • Připravují se dotace z rozpočtu JMK – hasiči, oprava křížku, sucho a dotace z programu rozvoje venkova.

 • Ve spolupráci s hasiči dojde k pokácení dalších uschlých bříz podél zemědělské cesty na Těšany.

 • Katastrální úřad provedl přepis pozemku p.č. 513/2, k.ú. Moutnice na obec.

 • Obec předala dary do tomboly pořadatelům plesů. Od společnosti Noel jsme získali tablet, který jsme předali hasičům na jejich ples.

 • Víceúčelové hřiště je od nového roku v provozu od pondělí do pátku v době od 15:00 do 21:00. Došlo tedy ke zkrácení provozní doby o hodinu denně z důvodu zkrácení pracovního úvazku správce na 0,75.

 • Byl dokončen projekt na přeložky veřejného osvětlení a místního rozhlasu v ulici od orlovny ke kostelu a dále v uličce kolem RD pana Kališe a pana Šalovského.

 • Byla uzavřena smlouva týkající se zpracování osobních údajů (GDPR) s provozovatelem kabelové televize a internetu.

 • Byl uzavřen dodatek ke smlouvě o provozování kabelové televize.

 • Byla zahájena výsadba keřů podél průtahu.

 • Rada obce schválila pořízení 100ks sad pytlíků na potraviny, které jsou nachystány pro prvních 100 zájemců, kteří se zapojili do třídění odpadů v loňském roce. Pořízením pytlíků na potraviny chceme podpořit omezení používání mikrotenových sáčků na jedno použití. Chceme tím přispět k dalšímu poklesu produkce odpadů.

 • Proběhlo jednání s majiteli nemovitostí v lokalitě Pod Chaloupkama, kde jsme spolu řešili dopravní značení a parkování v této lokalitě.

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek