Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům červen 2019

Červen 2019

 • Jihomoravský kraj nám schválil další dotaci ve výši 150.000Kč na rekonstrukci kotelny v budově základní školy.

 • Rekonstrukce kotelny je již v plném proudu. Byly odstraněny staré kotle, staré elektrika a je oboucháváno vlhké zdivo. Následně dojde k demontáži staré podesty, zednickým opravám, vyvložkování komínu, instalaci nové podesty, instalaci nových kotlů a rozvodů a úpravě elektroinstalace.

 • Byl prodán starý dvoukolový žebřík.

 • S Brněnskými vodárnami řešíme dodatek smlouvy ohledně provozování nově odkoupeného vodovodu přes Šulcův kopec od Vírského oblastního vodovodu.

 • Byly uzavřeny dvě nové dohody o provedení práce na úklid veřejných prostranství.

 • Byly dokončeny a předány projekty k opravě komunikace a chodníku v Rozaříně, novému mostku u hřiště a dopravnímu značení Pod Chaloupkama.

 • Byla objednána oprava místních komunikací v místech, kde je situace nejhorší (u ČOV, u kostela, u sběrného dvora, mostek u trafostanice apod.). Pravděpodobný termín realizace je přelom července a srpna.

 • V rámci soutěže vesnice roku jsme získali diplom za vedení knihovny. Jedná se o ocenění pro nejlepší knihovnu v rámci Jihomoravského kraje s tím, že postupuje do celostátního kola soutěže. Spolu s tím jsme získali mimořádné ocenění za stavbu průtahu.

 • Pokračovala výsadba živých plotů podél průtahu.

 • Na základě jednání s Povodím Moravy ohledně stavidla dospěla jednání do fáze, kdy nemělo smysl dále usilovat o opravu stavidla. Bylo dohodnuto, že opravu provede na své náklady Povodí Moravy s tím, že musí být odstraněna pochůzí plocha stavidla včetně železné konstrukce.

 • Byly vydány povolení na obnovu nízkého a vysokého napětí.

 • Byla schválena dotace Regionu Cezava. Z této dotace bude pořízena nová (aktuální) informační tabule a dále nové nástěnky na hřbitov.

 • Byla podána žádost o dotaci na CAS pro hasiče.

 • Byl opraven hydrant u Šalovského.

 • Probíhá jarní sečení potoka.

 • Byla schválena smlouva na kontrolu hospodaření obce na další dva roku u společnosti Audit Daně s.r.o.

 • Byly schváleny dotace Orlu a fotbalistům ve výši 120.000Kč pro každý spolek.

 • Byl schválen prodej pozemku společnosti E-on na stavbu trafostanice.

 • Byla schválena podpora stárků pro letošní hody.

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek