Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům květen 2019

Květen 2019

 • Jihomoravský kraj schválil naší obci dotaci ve výši 45.000Kč na opravu křížku za benzinkou ve směru na Brno, dále 47.000Kč na dovybavení zásahové jednotky hasičů a 50.000Kč na následnou péči o zeleň (zálivka plus dosadba stromů a keřů).

 • Jihomoravský kraj neschválil dotaci na rekonstrukci sportoviště u základní školy. Bohužel Jihomoravský kraj upravil v průběhu dotace výklad pravidel (odečetli nám 3 body z hodnocení dotace) a díky tomu jsme se dostali z podporované části do projektů pod čarou.

 • Průtah II/380 byl oceněn 2. místem v soutěži Stavba roku jihomoravského kraje za rok 2018 v kategorii dopravní a inženýrské stavby.

 • Vodovod přes Šulcův kopec byl odkoupen od Vírského oblastního vodovodu.

 • Zametací nástavba na traktor byla prodána.

 • Byl pořízen reversní mulčovač (cepák) na traktor.

 • Byly pořízeny dva nové plechové přístřešky na sběrný dvůr. Jednak z toho důvodu, aby se zde uklidilo a také aby některé věci nelákaly nenechavce, kteří pak ničili oplocení při drobných krádežích.

 • Od 1.7.2019 dojde ke zvýšení poplatku za uložení suti a to z 20Kč na 30Kč za jedny kolečka.

 • Proběhlo vytýčení zahrad podél potoku mezi orlovnou a trafostanicí. Zároveň s tím byla objednána projektová dokumentace na nový chodník v této části obce.

 • Na nový hřbitov byly doplněny sloupy k budoucímu veřejnému osvětlení. Zároveň s tím byl zatažen kabel, tak aby se zde mohly udělat závěrečné terénní úpravy.

 • Na zídce okolo nového hřbitova byla vyspravena křidlice a zídka byla natřena. Spolu s tím byla objednána povrchová úprava na hlavě pohledové zídky okolo starého hřbitova.

 • Byla poptána cenová nabídka na opravu místních komunikací v místech, kde je situace nejhorší (u ČOV, u kostela, u sběrného dvora, mostek u trafostanice apod.)

 • Byla objednána rekonstrukce kotelny u společnosti Zahradník Z. s.r.o..

 • Byla schválena dotace hasičům ve výši 50.000Kč na pořádání kulturních akcí a na oslavy 130 let od založení sboru dobrovolných hasičů.

 • Obec podala i v tomto roce přihlášku do soutěže vesnice roku.

 • Rada obce schválila nové rozmístění košů po obci. Ve třech lokalitách  - u obecního úřadu, u školy a u orlovny – jsou nově tři koše vedle sebe s tím, že jeden je na komunální odpad a zbylé dva jsou na tříděný odpad (plast a papír). Koše na tříděný odpad jsou označeny barevnými nálepkami s příslušnými popisky. Chceme tímto přispět k možnosti třídit odpad i na veřejných prostorách.

 • Obec neschválila možnost podat žádost o dotaci na veřejné osvětlení, a to z důvodu nevýhodných podmínek žádosti a velmi dlouhé návratnosti investice.

 • Na tanečním parketu bude provedena sonda, aby se vyhodnotila jeho nejvhodnější oprava.

 • Bude poptán projektant na vodohospodářské stavby na rekonstrukci splavu v lokalitě Na Rybníku.

 • Rada schválila poptat čtyři architekty o cenovou nabídku na studii domu s pečovatelskou službou v lokalitě vedle Hamanového.

 • Rada obce schválila pořídit nové osvětlení vánočního stromu s tím, že to, které se používalo na rozsvěcení vánočního stromu u hasičky, bude nově použito na smrk u kostela.

 • Budou dosazeny tisy u hřbitova.

 • Uschlé stromy podél průtahu a ve stromové kapli budou nahrazeny novými.

 • Na radě bylo schváleno podat znovu žádost o dotaci na CAS pro hasiče.

 • Proběhlo jednání se starostou Těšan ohledně obnovy aleje podél zemědělské cesty z Moutnic do Těšan. Ohledně tohoto projektu budete blíže informováni v příštím čísle zpravodaje.

 • Bylo doplněno zábradlí na mostě přes potok u Randulového.

 • Byl objednán pasport místních komunikací.

 • Proběhlo jarní odpadkobraní, pletení pomlázek, sázení stromů s dětmi ze školy a školky a vítání občánků.

 • Se zástupcem Brněnských vodáren se řešily problematické výšky některých hydrantů (např. u Šalovského) a uzávěrů vody (např. u Křížového).

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek