Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům březen 2020

Březen 2020

 • Obec podala žádost o dotaci na obnovu Lízalky II. etapa ve výši cca 265.000Kč, dále 50.000 na novou výsadbu u hřbitova a ořez topolů u hřiště, také 250.000 na rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici od kostela k orlovně. Veškeré dotace byly podány k Jihomoravskému kraji. Dále se připravuje dotace na rekonstrukci silnice v Rozaříně ve výši 200.000Kč také k JMK.

 • S Povodím Moravy byla podepsána smlouva na sečení potoku na další dva roky.

 • Byla podepsána smlouva s vítěznou firmou na rekonstrukci silnice v Rozaříně. Rekonstrukci silnice s novým chodníkem, veřejným osvětlením a místním rozhlasem provede společnost Swietelsky stavební s.r.o. za cenu necelých 4,5 mil. Kč včetně DPH. V současné době se vyřizuje povolení pro dočasné dopravní značení. Předpokládaný termín zahájení je tak konec března či začátek dubna tohoto roku. Termín realizace je 90 dní.

 • Byly zahájeny práce na přeložce vysokého napětí do země. Nová trafostanice již byla osazena. Dále probíhají výkopové práce na přeložce nízkého napětí.

 • Spolu s tím byla zahájena i stavba přeložky veřejného osvětlení a místního rozhlasu.

 • U školy byly pokáceny túje. Nyní se kácí a prořezávají topoly u hřiště.

 • Byla podepsána smlouva se společností Adosa na odkup pozemků pro vjezd do výrobní lokality kolem benzinky. Byl podán návrh na vklad.

 • Byla dokončena územní studie na dům s pečovatelskou službou.

 • Byly označeny suché břízy na Lízalce, které budou během jara pokáceny.

 • Jihomoravský kraj dokončil kontrolu naší dotace z roku 2016 na stavbu nového obecního úřadu s knihovnou. Všechny dokumenty jsou v pořádku.

 • S Povodím Moravy se jedná o výsadbě stromů podél potoku.

 • Se společností Paměť krajiny, s.r.o. probíráme možnosti na získání dotace na obnovu remízků, jedná se zejména o Drůbežárnu a remízek za Formánkovým.

 • Ve spolupráci s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi připravujeme smlouvu týkající se provozně souvisejících vodovodů pro Nový Dvůr.

 • Se Státním okresním archivem Brno-venkov se podařilo dohodnout, že nám udělají kopii kroniky rodiny Lejskových, která se vztahuje k naší obci.

 • Byla dokončena účetní závěrka za rok 2019.

 • Se Státním pozemkovým úřadem a obcí Měnín jednáme o propojení obce Moutnice a Měnínu pomocí polních cest, které budou navazovat na naše stávající zpevněné polní cesty. Tyto komunikace by v budoucnu mohly sloužit jako cyklotrasa.

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek