Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům říjen 2017

Říjen 2017

 • Byla zahájena I. etapa stavby II/380 Moutnice - průtah. Jedná se o etapu od odbočky na Nesvačilku po kruhový objezd. Doposud se pracovalo na objízdné trase, dešťové kanalizaci, mostu přes potok, frézování povrchu a výměně podloží.

 • Nyní nás čeká postupné přidávání na obrátkách v jednotlivých pracích. Během října se bude šalovat a betonovat nový most přes potok. Budou zahájeny práce na přeložkách sítí. Nejdříve se zahájí přeložka NN v kruhovém objezdu, následovat bude přeložka vedení kabelové televize a sítě ve správě CETINu. Přijede buldozer, který bude pracovat na zemních pracích ve středu obce při zpevnění podloží. Dále přibude další partie pracovníků, kteří zahájí práce na chodnících, vjezdech a parkovacích stáních.

 • Chystá se také zbudování provizorního mostu pro pěší mezi zahradami rodiny Husákových a Mazurových.

 • Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce silnice Moutnice – Jalovisko. Dle sdělení Správy a údržby silnic byl vybrán zhotovitel, který v průběhu října zahájí práce na rekonstrukci silnice Moutnice – Jalovisko. Práce mají být hotovy do konce roku 2017.

 • E-on distribuce stále provádí výběrové řízení na zhotovitele přeložek NN u obecního úřadu, školy a hřiště. Není tedy zřejmé, zda se práce na těchto lokalitách zahájí ještě letos, nebo vše proběhne až na jaře příštího roku. Ve hře je rozdělení zakázky do dvou let. S tím, že přeložka u obecního úřadu by se realizovala do konce tohoto roku a u školy a hřiště na jaře příštího roku.

 • Obec požádala společnost E-on o přesun trafostanice u obchodu. Na základě této žádosti by mělo být do roku 2020 přeloženo přívodní vedení vysokého napětí do obce do zemního kabelu a spolu s tím má být přeloženo vedení nízkého napětí v ulicích Na rybníku a od kostela k orlovně do zemního kabelu. Tato investice by měla přispět k dalšímu ozelenění středu obce a následnému dokončení obytné zóny ve středu obce.

 • Na hřbitově byl protažen kabel do chrániček na novém hřbitově a v měsíci říjnu bude dokončeno ozvučení nového hřbitova.

 • Vzhledem k tomu, že od nového roku budou povinné e-recepty, byla do ordinace praktického lékaře zbudována přípojka internetu.

 • Obec objednala novou výbavu a výstroj pro výjezdovou jednotku hasičů z dotace.

 • Na uvolněné pracovní místo správy zeleně byl zaměstnán pan František Vaculík.

 • Obec bude objednávat nové reklamní předměty.

 • Proběhl obecní výlet, který zajišťoval Moutnický spolek žen.

 • Nadále se připravuje výsadba zeleně, která proběhne v listopadu tohoto roku.

 • Na žádost bratrů Langáškových byla zatravněna plocha u potoka, kde paní Langášková pěstovala květiny.

 • Obec jedná s Povodí Moravy o možnosti, že bychom pro ně dodavatelsky zajišťovali sečení Moutnického potoku.

 • Obec schválila novou smlouvu ohledně společného nákupu energií.

 • Rada obce schválila opravu rovné střechy na budově mateřské školy. Jedná se o jedinou část, která nebyla při rekonstrukci řešena.

 • Ke konci září obdržela Obec platbu ve výši 2,8 mil. Kč z dotace na rekonstrukci mateřské školy.

 

 

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek