Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům prosinec 2018

Prosinec 2018

 • Probíhá řízení ke kolaudačnímu souhlasu stavby průtahu. V polovině prosince proběhne závěrečná kontrolní prohlídka stavby.

 • Podařilo se vyřešit brum v místním rozhlase i v infokanále. Spolu s tím proběhla výměna starých amplionů za nové. Také se ladila intenzita hudby a mluveného slova.

 • Podařilo se vyjednat nové úrokové sazby na spořících účtech.

 • Dokončuje se oprava zídky okolo nového hřbitovu. Zapravují se praskliny a následně se opravuje omítka. Proběhla oprava stříšky na zídce.

 • Obec chystá závěrečné zprávy k dotacím, které v letošní roce získala.

 • Byl vydán nový obecní kalendář, který je k dispozici na obecním úřadě.

 • Byla objednaná výsadba živých plotů, růží a levandulí podél hlavní silnice.

 • Proběhla schůzka na obecním úřadě s majiteli rodinných domů v ulici od orlovny ke kostelu. Z důvodu plánované přeložky vysokého a nízkého napětí v této části obce.

 • Spolu s tím byla objednána projektová dokumentace na přeložku veřejného osvětlení a místního rozhlasu v dané lokalitě.

 • Podél nově dobudované zídky hřbitova budou dosázeny tisy.

 • Byly zřízeny komise životního prostředí a kulturní komise.

 • Dořešují se poslední problémy související s přeložkou nízkého napětí do země od kruhového objezdu směrem na Těšany po pravé straně. V průběhu prosince by měla být podaná žádost o územní řízení na tuto stavbu. Projektant by také měl začít chystat smlouvy na věcná břemena.

 • Byl objednán projekt na rekonstrukci školní kotelny. Mělo by dojít k výměně zastaralých kotlů za nové účinnější a lepšímu rozdělení jednotlivých větví topného systému, který by měl více odpovídat potřebám školy.

 • Pracuje se na přípravě žádosti o dotaci na pořízení velkého štěpkovače větví, nových kontejnerů na multikáru a velkých 1100l barevných popelnic.

 • Byla objednaná zimní údržba místních komunikací u společnosti Agromonet.

 • Rada obce schválila vodné a stočné na příští rok. Dle propočtů Brněnských vodáren a kanalizací dochází k nárůstu vodného i stočného o 3%.

 • Obec bude hledat partnera k dotaci na pořízení kompostérů.

 • Kronikářka dokončuje zápis za loňský rok do obecní kroniky.

 • Do kruhového objezdu byl objednán adventní věnec. Každý týden se rozsvítí na adventním věnci další svíce.

 • Byly jmenovaní nový zástupci za obec do školské rady – Barbora Hrdá, Josef Lengál.

 • Proběhla roční kontrola dětských hřišť. Na základě doporučení revizního technika byl doplněn kačírek na dětském hřišti u fotbalového hřiště o opraveno pískoviště Pod Chaloupkama.

 

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek