Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům září 2019

Září 2019

 • Na víceúčelovém hřišti probíhá nátěr kovových konstrukcí – sloupy na ochranou síť, konstrukce k basketbalovým košům a stojany na sítě. Následně proběhne údržba umělého trávníku.

 • Kotelna v budově základní školy byla předána a byla zaškolena obsluha. Zároveň byla provedena nová jímka na čerpání podzemní vody po deštích.

 • Byl objednán další kontejner na multikáru, který bude sloužit k odvozu posečené trávy z fotbalového hřiště.

 • Ve škole byl zahájen nový školní rok. Během prázdnin byla vymalována jedna třída, bývalá tělocvična byla upravena opět do podoby třídy…

 • Rada schválila objednání studie pro dům s pečovatelskou službou.

 • Probíhá oprava parketu. Betonáž by měla proběhnout v termínu mezi 10.-13. září. Ještě před tím zde bude usazen zámečnický výrobek, který by měl usnadnit ruční stavění máje. Po betonáži bude předlážděn navazující chodník, dokončen drenážní systém a provedeny terénní úpravy s osevem trávy.

 • S pořizovatelem územního plánu i projektantem probíhají intenzivní jednání ohledně řešení posledních nesrovnalostí. Připravuje se veřejné projednání, které proběhne na podzim tohoto roku. Spolu s tím se chystá změna regulačního plánu. Obě změny by měly proběhnout současně.

 • Začátkem září bude podána žádost o společné územní a stavební povolení na Rozařín (nový chodník, přeložky sítí do země a rekonstrukce silnice). Zároveň s tím řešíme s projektovým manažerem možné podání žádosti o dotaci na tento projekt.

 • U bývalé Moravy byla opravena pumpa.

 • Se společností E-on se řeší jednotlivé přeložky sítí do země. Obec Moutnice výrazně zkrátila (cca o 6 měsíců) E-onu dobu na zapsání kupovaného pozemku na trafostanici do katastru nemovitostí, když za něj vyřídila souhlas s dělením pozemků. Díky tomu se bude moci zahájit výběr zhotovitele. Přesto se počítá s dokončením stavby na podzim příštího roku.

 • U kostela byly instalovány nové vitríny. Dále se pracuje na nové infotabuli v rámci regionu Cezava, která je umístěna u orlovny.

 • Začíná se jednat s možnými dodavateli o posunutí plotů podél potoka k orlovně.

 • V příštím týdnu se bude zafukovat optický kabel do chrániček, které byly umístěny podél hlavní silnice při realizaci průtahu. Následně dojde k instalaci kamerového systému.

 • Proběhlo celostátní kolo soutěže knihovna roku. Jako vítěz v rámci Jihomoravského kraje jsme zastupovali v průběhu srpna právě náš kraj, do kterého jsme postoupili ze soutěže Vesnice roku. Vyhlášení výsledků proběhne začátkem října v Praze.

 

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek