Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům březen 2018

Březen 2018

 • Byly zahájeny práce na stavbě II/380 Moutnice – průtah. Ve směru na Nesvačilku byla realizovaná dešťová kanalizace, odvodnění této komunikace a nový kufr. Ve směru na Těšany byla odfrézovaná stávající vozovka a rozebrán částečně chodník. Práce byly následně přerušeny díky mrazům. Ve středové části se pokračovalo v dláždění chodníků a taky v úpravě terénů, aby mohla být zahájena výsadba zeleně.

 • Společnost Eeika s.r.o. projektující pro E-ON přeložku nízkého napětí do země po pravé straně ve směru na Těšany (včetně části v Rozaříně), dokončila projekt a poskytla jej obci a společnosti E-ON k připomínkování. Vzhledem k tomu, že projekt nabral zpoždění a není reálné, aby byl realizován spolu s průtahem, vyvolala obec následně jednání se společností SÚS JMK a společností E-on. Podařilo se na několika schůzkách vyřešit kritická místa souběhu se stávající stavbou. Obci bylo přislíbeno, že nyní při výstavbě průtahu, kde by měl vést v budoucnu kabel nízkého napětí, bude položen již nyní, aby se nově budované chodníky a vjezdy nemusely v budoucnu znovu rozebírat. V ostatních úsecích, kde má jít kabel mimo řešené území průtahu, tak bude položen pravděpodobně na jaře příštího roku. Ač se na první pohled může zdát, že je to zcela logický požadavek obce a všechny strany na něm ušetří, vyjednat tento ústupek E-ONu trvalo dlouho. Při průtahu tedy bude založena chránička včetně kabelu podél č.p. 1, dále od domu č.p. 83 po č.p. 2, dále křižovatka na Velké Němčice a nakonec část podél č.p. 295 (výjezd z Moutnic ve směru na Brno).

 • Začátkem března bude zahájena výsadba zeleně ve středové části Moutnic.

 • Byla podána žádost o dotaci k JMK na dovybavení výjezdové jednotky hasičů ve výši cca 70.000Kč.

 • Byla podána žádost o dotaci k JMK na rekonstrukci chodníků ve výši 250.000Kč.

 • Spolu s mikroregionem Cezava byla podána žádost k JMK o vybavení mobiliářem. V naší obci by z této dotace měly být řešeny nové autobusové zastávky, koše a lavičky v hodnotě zhruba 170.000Kč.

 • Region Cezava vydal publikaci Oděv a kroj obyvatel vesnic v Regionu Cezava. Autorkou je Věra Kovářů. Publikace je zdarma k dostání na obecním úřadě.

 • S Povodím Moravy se připravuje čištění Moutnického potoku dále na Těšany (včetně těšanské části).

 • Bylo objednáno zvednutí korun stromů v biokoridorech, které sousedí s asfaltovou komunikací.

 • Bylo vyhlášeno konkursní řízení na nového ředitele Základní školy a mateřské školy Moutnice.

 • Proběhlo jednání s ředitelem Pozemkového úřadu ohledně polní cesty na Těšany podél potoku, která má zároveň sloužit i jako cyklotrasa. Ředitel mi sdělil, že na podzim tohoto roku by měla být dokončena pozemková úprava v Těšanech a rád by spojil tyto dvě části dohromady (popřípadě ještě i s pokračováním na Borkovany). Po dokončení pozemkových úprav se začne projektovat a následně i realizovat – reálně se tedy můžeme bavit o roce 2020.

 • Proběhlo jednání se zástupci všech spolků a začala se chystat publikace k výročí 720 let od první písemné zmínky o Moutnicích. Zároveň bylo stanoveno datum 14. 10. 2017, kdy proběhnou oslavy ke 100. výročí vzniku naší republiky i k výročí od první písemné zmínky o naší obci.

 • Bylo objednáno dokončení hřbitovní zídky mezi márnicí a rodinným domem manželů Kašpárkových (včetně opravy márnice).

 • Probíhají přípravné práce na přeložkách nízkého napětí u školy, obecního úřadu a hřbitova.

 • Probíhá příprava změny územního plánu a regulačního plánu.

 • Probíhají jednání ohledně opravy místních komunikací po průtahu.

 • Z moravského zemského archivu se podařilo získat kopie dokumentů o první písemné zmínce o Moutnicích.

 • Obec objednala u společnosti Ekokom barevné tašky na třídění odpadů v domácnostech. Komu již stávající dosloužily, nebo by si chtěl pořídit další, bude si moci (jak k nám dorazí) zakoupit na obecním úřadě. Prodejní cena 50Kč/sada.

 • Spolu s komisí životního prostředí plánujeme další výsadbu stromů.

 • Probíhá kácení suchých bříz na Lízalce.

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek