Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům duben 2019

Duben 2019

 • Byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby II/380 Moutnice – průtah (silnice).

 • Byla schválena dotace myslivcům ve výši 20.000Kč.

 • Bylo schváleno poskytnutí příspěvku ve výši 50 % z ceny řidičského průkazu skupiny C pro dalšího člena výjezdové jednotky s tím, že setrvá v JSDH Moutnice po dobu pěti let v aktivní službě.

 • V rámci výběrového řízení na místo ředitele (ky) Základní a mateřské školy Moutnice proběhly ústní pohovory s uchazeči. Jako nejvhodnější kandidátka byla komisí vybrána Mgr. Milena Emmerová, kterou následně jmenovala rada do funkce ředitelky ZŠ a MŠ Moutnice.

 • Byla podepsána smlouva s Vírským oblastním vodovodem na odkup vodovodu přes Šulcák.

 • Byla podána žádost o dotaci k Jihomoravskému kraji na opravu kotelny v budově základní školy ve výši 200.000Kč.

 • Komise, která vyhodnocovala naši žádost o dotaci na chodníky podél průtahu přes Místní akční skupinu, doporučila žádost ke schválení.

 • Proběhlo každoroční školení BOZP.

 • Na budově mateřské školy byly domalovány kytičky v místech, kde byla zapravována fasáda po odstranění nosníků pro nízké napětí, které se překládalo do země.

 • Byly schváleny smlouvy o věcném břemeni pro stavby týkající se přeložek nízkého napětí do země.

 • Bylo schváleno pořídit dva plechové přístřešky pro elektroodpad a nářadí, které budou umístěny na sběrném dvoře.

 • Bylo schváleno prodat zametací nástavbu na traktor a místo toho pořídit mulčovač na vysokou trávu do biokoridorů.

 • Bylo schváleno prodat dvojkolový žebřík, ze hřiště.

 • Proběhlo jednání s majiteli zahrad od orlovny po trafostanici u obchodu. Bylo dohodnuto, že se zahrady nechají zaměřit a dojde k posunutí plotů. Následně zde bude naprojektován a realizován chodník.

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek