Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům leden - únor 2020

Leden - Únor 2020

 • Obec podala žádost o dotaci na rekonstrukci víceúčelového hřiště u školy ve výši cca 500.000Kč.

 • Moutnický potok ve směru na Těšany byl vyčištěn, nyní probíhá dláždění koryta z kamene.

 • K žádosti o dotaci na obnovu Lízalky jsme dokládali potřebné doklady z realizace, aby mohla být nachystána smlouva a uvolněny peníze.

 • Začátkem března budou zahájeny práce na přeložce vysokého napětí do země a nízkého napětí do země.

 • Současně s přeložkami elektrické energie do země budou probíhat i přeložky veřejného osvětlení a místního rozhlasu.

 • Proběhlo veřejné projednání změny územního plánu.

 • U obchodu byl pokácen smrk. Následně budou pokáceny túje vedle školy a také cca 20 topolů u hřiště. Pracuje se na projektech zeleně kolem hřiště, u hasičské zbrojnice, u kostela, u hřbitova a u obecního úřadu.

 • Připravují se jednotlivé žádosti o dotaci k Jihomoravskému kraji.

 • Proběhlo výběrové řízení na Rozařín.

 • Probíhají intenzivní jednání ohledně jednotlivých rozvojových lokalit.

 • Dokončuje se územní studie na dům s pečovatelskou službou.

 • Od začátku února pracuje na obci nová účetní Lucie Hrdličková.

 • Byly podepsány dodatky k nájemním smlouvám se společností Agromonet. Došlo k navýšení nájemného.

 • Proběhly každoroční inventury.

 • Pracuje se na novém provozním řádu veřejného pohřebiště. Od krajské hygienické stanice nám byl dán potřebný souhlas na základě hydrogeologických posudků. Nyní probíhají konzultace s Jihomoravským krajem ohledně jejich stanoviska k tomuto řádu. Následně pak bude schvalovat řád rada obce.

 • Obec schválila dotaci ZUŠ Klobouky u Brna ve výši 5.000Kč, florbalistům ve výši 10.000Kč a Diakonii ČCE - středisko Betlém také 10.000Kč.

 • Rada obce rozhodla o pořízení zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období dle §6 odst. (1) písm. g) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a tedy, že pořizovatelem bude Městský úřad Židlochovice, jako příslušný úřad územního plánování.

 • Byly schváleny smlouvy o zřízení věcných břemen pro E.on na jednotlivé přípojky pro rodinné domy.

 • Byly rozneseny předpisy místních poplatků na letošní rok. Zastupitelstvo obce v loňském roce schválilo novou obecně závaznou vyhlášku o psech, kde se mimo jiné stanoví, že poplatek za psa činí na rok 200 Kč.

 • Jihomoravský kraj zahájil kontrolu naší dotace z roku 2016 na stavbu nového obecního úřadu s knihovnou.

 • Začátkem března proběhne každoroční audit hospodaření obce.

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek