Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům září 2020

Září 2020

 • Veškeré doklady v rámci kolaudace silnice v Rozaříně byly doloženy, kolaudační souhlas by měl být vydán každým dnem.

 • Stejně i kolaudační souhlas na chodník podél potoku by měl být vydán začátkem září.

 • Vítězem soutěže na stavbu rekonstrukce víceúčelového hřiště u školy je společnost Prostavby a.s.. S rekonstrukcí se začne v průběhu září. Stavba by měla být dokončena nejpozději do konce října. Vítězná cena činí 740.188 Kč.

 • Proběhly tradiční svatojilské hody. Chci touto cestou poděkovat všem stárkům, pořadatelům i těm, kteří se jakkoli podíleli na přípravě, průběhu či úklidu hodů za důstojný průběh hodů.

 • Byl schválen nový provozní řád pro víceúčelové hřiště.

 • Byl schválen nový provozní řád pro parket a přilehlé okolí.

 • Byly vyhodnoceny žádosti o dotace na pořízení nového dopravního automobilu pro výjezdové jednotky hasičů. Zde máme přislíbenou (předschválenou) alokaci 450.000Kč pro rok 2021 na pořízení nového DA pro výjezdovou jednotku hasičů.

 • Podobně byly vyhodnoceny i žádosti o dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro výjezdové jednotky hasičů. Zde jsme skončili v polovině pořadí a není známa celková výše alokovaných zdrojů. Nicméně dle zkušeností z předchozích let nepočítáme s přidělením dotace na rok 2021.

 • Byl vyhotoven geometrický plán ohledně zřízení věcného břemene přes pozemek vodního toku Moutnického potoku.

 • Probíhá projednání Zpráva o uplatňování územního plánu s dotčenými orgány státní správy.

 • Změna územního plánu č. 1 je platná a v průběhu srpna nabyla i účinnosti.

 • Od 1. září probíhá ostrý provoz čipového systému na víceúčelovém hřišti. Ještě se pracuje na automatickém rozžínání světel na hřišti a samo zavírání dveří. Také zde byla pořízena skříň na sportovní nářadí

 • Proběhlo veřejné projednání ohledně povolování nové obslužné komunikace ke sportovnímu areálu v Moutnicích. Jedná se o příjezd k plánované hokejové hale a výrobní zóně.

 • Byli obesláni správci sítí a dotčené orgány ohledně povolení prodloužení sítí a komunikace na Šulcáku.

 • Od srpna tohoto roku je nově zaměstnaná na pozici úklid veřejného prostranství paní Hana Putnová.

 • Došlo k úpravě účtu u České spořitelny. Sberbanka opět změnila úrokové sazby na spořících účtech.

 • Byla schválena smlouva o zřízení věcného břemene pro pana Mika a pana Bělouška. Týká se připojení elektrické energie od společnosti E.on.

 • Byla zafouknuta optika ke škole. Následně zde budou umístěny bezpečnostní kamery.

 

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek