Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům březen 2021

Březen 2021

 • Jihomoravský kraj nám schválil dotaci na pořízení dopravního automobilu pro hasiče ve výši 300.000 Kč.

 • K Jihomoravskému kraji byla podána žádost o dotaci na renovaci sociálního zařízení v budově základní školy ve výši 250.000 Kč.

 • K JMK byla dále podána žádost na osázení zemního valu za fotbalovým hřištěm ve výši cca 150.000 Kč. A dále na údržbu zeleně ve výši 50.000 Kč.

 • K JMK byla dále podána žádost na dovybavení výjezdové jednotky hasičů ve výši 53.750 Kč.

 • Přistavení kontejneru multikáry je nově zpoplatněno částkou 200Kč/ kontejner.

 • 22. března proběhne v budově orlovny veřejné projednání změny územního plánu č. 2.

 • První paralelní připojení fotovoltaické elektrárny bylo provedeno. Připravujeme žádost o udělení licence na energetický regulační úřad.

 • Byla schválena dotace myslivcům ve výši 20.000Kč.

 • Bylo vydáno povolení na novou trafostanici u plánovaného sportovního centra. Stavba sportovního centra již byla zahájena.

 • Byl dokončen prořez biokoridorů.

 • Je prováděn výchovný řez na nedávno vysázených stromech.

 • Dále je objednáno vysázení keřů podél nového chodníku k orlovně podél potoku.

 • Finalizují se podklady k výběrovému řízení na pořízení dopravního automobilu pro hasiče. Nyní se projednávají s krajským ředitelstvím a generálním ředitelstvím hasičů technické specifikace pro výběrové řízení.

 • Připravují se podklady pro výběrové řízení na dopravní automobil pro výjezdovou jednotku hasičů.

 • Byla objednána projektová dokumentace na intenzifikaci ČOV. Předmětem dokumentace je výměna zastaralé řídící jednotky za novou.

 • Kdo má zájem o kompostér zdarma, může se ještě nahlásit na obecním úřadě. K dispozici je několik posledních kusů. Předpokládaná distribuce kompostérů bude pravděpodobně v dubnu tohoto roku. Jedná se o silnostěnné kompostéry o objemu 1050l.

 • Připravujeme dělení pozemků a prodej stavebních pozemků přednostně pro občany Moutnic v nově plánované lokalitě.

 • Byl objednán nový zálohovací systém na data pro obecní úřad.

 • Bylo vyřízeno dělení pozemků pro prodej části pozemku manželům Suchánkovým.

 • Ve spolupráci s Regionem Cezava připravujeme výzvu vládě a ministerstvu školství týkající se co nejrychlejšímu dlouhodobému otevření škol.

 • Byla objednána aktualizace webových stránek obce Moutnice. Předmětem budou grafické úpravy, nový, dokonalejší, přívětivější redakční systém pro vedení internetových stránek a také rozhraní, které umožní správné zobrazování na chytrých mobilech.

 • Intenzivně jednáme se Správou a údržbou silnic JMK i Jihomoravským krajem samotným o dokončení majetkoprávního vypořádání po dokončení průtahu. Výsledkem bude směna pozemků obecních a krajských pod krajskou komunikací a mimo ni.

 • Obdobně se snažíme získat státní pozemky mimo krajskou komunikaci, které se nacházejí u fary.

 • S projektantem proběhlo další jednání ohledně protažení sítí na Šulcáku na Brněnskýh vodárnách a kanalizacích.

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek