Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům prosinec 2020

Prosinec 2020

 • Bylo vysázeno dalších 130 stromů na Lízalce

 • Další stromy byly vysázeny podél potoku u hasičky.

 • Do konce roku by měly být vysázeny další krokusy, tulipány a narcisy v trávnících kolem okružní křižovatky, dále keře ve středu obce a podél potoku k orlovně.

 • Byl opraven plot okolo víceúčelového hřiště.

 • Pracuje se na změně územního plánu č. 2.

 • Veškeré smlouvy podané v poslední době na katastr byly zapsány.

 • Byla objednaná fotovoltaická elektrárna na budovách obecního úřadu a mateřské školy. Realizace by měla proběhnout do konce roku.

 • Kalendář na příští rok na téma Moutnice očima dětí je k dispozici na obecním úřadě.

 • Byl objednán projekt na realizaci polních cest, které propojí cestu z Větřáku ke stromové kapli a cyklotrasu za Rozařínem.

 • Byl objednán projekt na změnu stavby před dokončením - jedná se o ulici od kostela k orlovně.

 • Připravuje se závěrečný zpravodaj letošního roku.

 • Byly zpracovány návrhy rozpočtu na příští rok a dále střednědobý rozpočtový výhled.

 • Připravují se žádosti o dotace na mostek u fotbalového hřiště a cestu pro novou lokalitu rodinných domů.

 • Probíhají řízení na prodloužení sítí k nové lokalitě rodinných domů i na komunikaci v této lokalitě.

 • Byly schváleny odpisové plány pro školu, rozpočet školy i střednědobý výhled školy.

 • Byla schválena celá řada smluv o zřízení věcných břemen na uložení přípojek inženýrských sítí.

 • Bylo dojednáno a schváleno vodné a stočné na příští rok.

 • Byla schválena také cena svozů odpadů pro příští rok pro naši obec.

 • Byla objednána projektová dokumentace na provádění stavby prodloužení sítí a komunikace pro novou lokalitu rodinných domů. Dokumentace je nezbytnou součástí případného výběrového řízení.

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek