Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům duben 2020

Duben 2020

 • Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se na obec obrátili s nabídkou pomoci v době nouze spojené s koronavirem. Ať už se jedná o nabídnutou pomoc šití roušek, roznosu roušek, roznosu nákupů, tvorba webových stránek pro tyto nákupy či praní a žehlení ložního prádla. Velmi si vážíme všech, kteří jsou ochotni přiložit ruku k dílu. Ikdyž jsme mnohé nabídky doposud nevyužili, jsme tak připraveni učinit ve chvíli, kdy by se situace jakýmkoli způsobem měla zhoršit. Ještě jednou děkuji za veškerou nabídnutou pomoc.

 • Začala rekonstrukce silnice v Rozaříně. Proběhlo odfrézování současné vozovky. Následovat bude výměna podloží a realizace jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky. Také budou zahájeny práce na přeložkách veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Také se zde bude pokládat chránička pro vedení optické sítě.

 • Práce na přeložce vysokého a nízkého napětí do země jsou z velké části hotovy. Vzhledem k tomu, že v době nouze byly zakázány veškeré odstávky elektrické energie, dokončení této stavby to částečně zbrzdilo. Nyní se plánují odstávky po malých částech tak, aby mohla být stavba co nejdříve dokončena.

 • Přeložky veřejného osvětlení a místního rozhlasu se také blíží ke svému konci. V brzké době dojde k přepojení na nové osvětlení a rozhlas a stará vedení budou demontována.

 • U hřiště byly pokáceny některé topoly. Zbylá část byla prořezána. Následovat bude výsadba zeleně u hřbitova (podél Albrechtového).

 • Kupované pozemky od společnosti Adosa byly zapsány (převedeny na obec) na katastru nemovitostí.

 • Zastupitelstvem byla schválena územní studie na dům s pečovatelskou službou. Múčka Veselý architekti předložili cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení. Tato nabídky byla radou schválena a dokumentace objednaná.

 • Byla podepsána smlouva se Státním fondem životního prostředí na dotaci ve výši 250.000Kč na obnovu Lízalky.

 • Proběhlo každoroční přezkoumání hospodaření obce Moutnice od společnosti Audit daně s.r.o.. Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny žádné významné nedostatky.

 • Byla schválena dotace fotbalistům ve výši 160.000Kč.

 • Byla schválena dotace orlům ve výši 120.000Kč.

 • Byla schválena dotace hasičům ve výši 50.000Kč.

 • Byla schválena dotace vinařům a myslivcům vždy po 20.000Kč.

 • Byla podepsána smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů pro veřejnou potřebu s Novým Dvorem.

 • Byl dokončen úvodní zpravodaj roku 2020. Nově bude vycházet ve formátu A4.

 • V březnu jsme zakoupili pro občany roušky a dezinfekci rukou, obojí bylo rozneseno.

 • Probíhá realizace chodníku podél potoku.

 • Byly podepsány další kupní smlouvy s připravovanou investiční akcí týkající se prodloužení sítí pro plánovanou stavbu rodinných domů a hokejové haly. Tyto smlouvy byly podány na katastr nemovitostí.

 • Dála se připravuje žádost o připojení na elektrickou energii pro plánovanou přečerpávací stanici.

 • Ohledně plánované hokejové haly probíhají intenzivní jednání. Připravuje se dopravní řešení celé lokality, provádí se geologické průzkumy a finalizují se projektové dokumentace. V brzké době by měly být podány první žádosti na stavební úřad.

 • Byl dokončen nový pohřební řád.

 • Dokončuje se změna regulačního plánu.

 • Dokončuje se změna č. 1 územního plánu.

 • Připravuje se změna územního plánu č. 2. Zde probíhají mnohá jednání.

 • Pracuje se na zprávě o uplatňování stávajícího územního plánu.

 • Jedná se s Povodím Moravy ohledně náhradní výsadby podél čištěného potoka.

 • Byla objednána kamera k víceúčelovému hřišti.

 • Byl objednán čipový systém pro víceúčelové hřiště.

 • Jedná se o instalaci kamerového systému před školou.

 • Stávající kamerový systém pomohl s objasněním již 4 přestupků či trestných činů.

 • Jedná se o podání žádosti pro hasiče na novou cisternu a také dopravní automobil.

 • Hledáme nové vhodné židle pro hasičskou zbrojnici.

 • Byl schválen převod pozemků ze strany obce týkající se převodů pozemků pod krajskou silnicí a mimo ni s Jihomoravským krajem. Nyní se čeká na projednání ze strany Jihomoravského kraje.

 • Byla podána žádost o dotaci 200.000Kč od JMK na rekonstrukci silnice v Rozaříně.

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek