Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům srpen 2020

Srpen 2020

 • Probíhá kolaudace silnice v Rozaříně.

 • Veřejné osvětlení s místním rozhlasem bylo zkolaudováno.

 • Probíhá kolaudace chodníku podél potoku.

 • Obec padala žádost o grant ve výši 150.000Kč na projekt Obnova Lízalky – II. etapa k Nadaci ČEZ.

 • Probíhá soutěž na zhotovitele rekonstrukce víceúčelového hřiště u školy.

 • Obec uspěla s apelem na Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje ohledně majetkoprávního vypořádání po dokončení průtahu II/380. Není třeba čekat na uplynutí lhůty udržitelnosti projektu a je možné začít s procesem vypořádání ihned.

 • Obec podala žádost týkající se zřízení věcného břemene na uložení inženýrských sítí pod krajskou komunikaci k Jihomoravskému kraji. týká se projektu sportovního areálu.

 • Obec jedná s Povodí Moravy ohledně zřízení věcného břemene přes pozemek vodního toku Moutnického potoku, který zde byl uložen při realizaci veřejného osvětlení.

 • Zpráva o uplatňování územního plánu byla dokončena.

 • Pokračují práce na projektu domu s pečovatelskou službou. Řeší se způsob vytápění, využití podkroví, systém větrání apod.

 • Ve spolupráci s mikroregionem Cézava byla podána žádost o dotaci na nové webové stránky obce.

 • Byly pořízeny zavlažovací vaky.

 • Byl dokončen rezervační systém na víceúčelové hřiště. Stránky rezervace naleznete na www.hristemoutnice.cz. Čipy lze zakoupit na obecním úřadě v Moutnicích.

 • Proběhlo veřejné projednání regulačního plánu na lokalitu Z5.

 • Řešíme přípojku elektrické energie pro plánovanou čerpací stanici na kanalizaci.

 • Se společností Cetin řešíme překládku sdělovacího kabelu v důsledku uložení inženýrských sítí pro plánovanou výstavbu rodinných domů.

 • Se společností Eltromont byla uzavřena smlouva o souhlasu se stavbou na prodloužení inženýrských sítí. Dále byly od společnosti Eltromont a Víta Husáka vykoupeny pozemky na potřebný chodník podél obslužné komunikace u plánovaného sportovního centra.

 • Obec řeší dále kolaudaci chodníku ve směru na Jalovisko. Stavba nebyla doposud zkolaudována.

 • Byly opraveny herní prvky na dětském hřišti Pod Chaloupkama.

 • Proběhla schůzka se stárkama ohledně letošních hodů.

 

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek