Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům leden, únor 2021

Leden, únor 2021

 • V rámci regionu Cezava jsme uspěli s projektem na pořízení 70 kompostérů. Zájemci o kompostéry se mohou hlásit na obci.

 • Do konce roku byly vysázeny další krokusy, tulipány a narcisy v trávnících kolem okružní křižovatky, dále keře ve středu obce.

 • Práce na změně územního plánu č. 2 byly dokončeny. Následovat bude veřejné projednání. Veřejné projednání bude v závislosti na nouzovém stavu v naší republice.

 • Fotovoltaická elektrárna na budovách obecního úřadu a mateřské školy byla dokončena. V současnosti jednáme se společností EG.D o prvním paralelním připojení a také připravujeme žádost o udělení licence na energetický regulační úřad.

 • Projekt na realizaci polních cest, které propojí cestu z Větřáku ke stromové kapli a cyklotrasu za Rozařínem, je v plném proudu. V současnosti se snažíme získat veškerá potřebná vajádření k povolení stavby.

 • Byla podána žádost o dotaci na dopravní automobil pro hasiče ve výši 300.000 Kč k Jihomoravskému kraji. Jihomoravský kraj zpravidla přispívá částkou ve výši 2/3 ze schválené dotace z Ministerstva vnitra – tedy z částky 450.000 Kč.

 • Obec schválila dotaci ZUŠ Klobouky u Brna ve výši 5.000Kč, florbalistům ve výši 10.000Kč a Diakonii ČCE - středisko Betlém také 10.000Kč.

 • Byly provedeny roční inventury.

 • Proběhla kontrola hospodaření Základní a mateřské školy Moutnice.

 • Byly podány žádosti o dotace na mostek u fotbalového hřiště a cestu pro novou lokalitu rodinných domů.

 • Probíhá vypořádávání námitek v řízení na prodloužení sítí k nové lokalitě rodinných domů i na komunikaci v této lokalitě.

 • Připravují se žádosti o dotace na opravu místních komunikací, opravu záchodů ve škole, výsadbu zeleně a následnou údržbu na zeleň.

 • Připravují se podklady pro výběrové řízení na dopravní automobil pro výjezdovou jednotku hasičů.

 • Připravují se podklady pro výběrové řízení na realizaci prodloužení sítí a komunikaci pro novou lokalitu rodinných domů.

 • Chystají se závěreční zprávy k dotacím na separaci odpadů a svoz bioodpadů. Jedná se o konečné zprávy po uplynutí udržitelnosti 5 let u projektů, z kterých jsme pořídili barevné popelnice na svoz separovaných odpadů a dále multikáru, kterou svážíme bioodpady.

 • Byla prodloužena smlouva na pojištění odpovědnosti zastupitelů o dalších 5 let.

 • V rámci tříkrálové sbírky se u nás vybralo v pokladničkách téměř 40 tisíc korun. Další příspěvky mohli dárci posílat pomocí DMS nebo převodem. Rád bych všem poděkoval za štědrost v této sbírce.

 

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek