Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům červen 2020

Červen 2020

 • Rekonstrukce silnice v Rozaříně bude začátkem června dokončena. V prvním červnovém týdnu by měly být dokončeny asfaltové vrstvy. Následně se dodělají zpomalovací pruhy a osadí dopravní značení včetně osevu trávy a stavba bude dokončena.

 • Dotace na chodník a veřejné osvětlení v Rozaříně prošla všemi kontrolami a je schválena. Nyní se čeká na zaslání závěrečného rozhodnutí, na základě kterého nám budou zaslány peníze.

 • V těchto dnech probíhá přepojování jednotlivých rodinných domů na zemní vedení nízkého napětí v ulici u kostela. Na polovinu června jsou naplánovány ještě dvě odstávky, během kterých se přepojí na nově osazené sloupy vedení nízkého napětí. Zároveň probíhá demontáž vzdušného vedení elektrické energie a dokončují se zemní práce.

 • Spolu s demontáží vedení elektrické energie, bude zdemontováno i vzdušné vedení veřejného osvětlení a místního rozhlasu.

 • Následně bude dokončen i chodník podél potoku.

 • Na čistírně odpadních vod proběhla rekonstrukce aerace v nádrži s odpadními vodami.

 • U víceúčelového hřiště se dokončuje nový čipový systém pro vstup. Hardwarová část je hotová, dokončuje se softwarová část. Také je hotova příprava pro instalaci kamery.

 • Majitel Muzea exilu v Brně Jan Kratochvíl věnoval naší knihovně několik publikací týkajících se exilu ve 20. století, komunismu ve dvacátém století očima jeho obětí, táborů nucených prací, vyšetřování zločinů komunismu, problematice na hranicích a také filozofickou knihu Novoidealista Josef Kratochvíl. Veškeré publikace jsou k zapůjčení v naší knihovně. Jana a Sabina Kratochvílovi před 36 lety za otce Otmara Kaplana restaurovali náš moutnický kostel.

 • Odstraňuje se ochrana proti okusu u všech stromků a keřů, které byly vysázeny v roce 2014 v nových biocentrech a biokoridorech. Výhonky prorůstaly jednotlivými oky pletiva vznikali četné deformace na rostlinách. Bylo tedy nutné odstranit. Následně se bude opravovat oplocení, kolem těchto výsadeb.

 • Po obci byly opraveny části chodníků a parkovacích stání, které byly propadeny. Jedná se o části chodníků Na Větřáku, části chodníku v parku u Hasičky, mostek Na Rybníku a parkoviště u fotbalového hřiště.

 • Naše obec se zapojila do tichého protestu, kdy jsme vyvěsili černou vlajku. Důvodem protestu krajů, měst a obcí je vládou schválený zákon, kdy část vládní pomoci podnikatelům je hrazena právě z rozpočtu obcí, měst a krajů. Díky tomu je např. propad daňových příjmů pro naši obec cca 35%. Řada měst a obcí díky tomu odkládá své investiční plány. Obce, města a kraje jsou tak trestány za to, že oproti státu umí se svěřenými penězi hospodařit a vytvářejí si určité finanční rezervy. Stát to ví a tyto peníze jim opakovaně bere!

 • ČNB snížila úrokové sazby, to má vliv i na obecní spořící účty. Úroková sazba nám byla snížena z 1,5% na 0,8%, respektive z 1,4 na 0,6%.

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek