Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům červenec 2020

Červenec 2020

 • Rekonstrukce silnice v Rozaříně byla dokončena. Stavba byla předána. Nyní je zažádáno o kolaudaci. Následně se bude řešit čerpání dotace ve výši 1.164.020 Kč.

 • Veřejné osvětlení s místním rozhlasem bylo dokončeno a předáno, nyní se řeší kolaudační řízení.

 • Přeložka nízkého a vysokého napětí je z větší části hotova. Společnost E.on posunula dokončení stavby na konec července z důvodu žní.

 • Byla podána žádost o kolaudaci i chodníku podél potoku.

 • Byla nám schválena dotace od Jihomoravského kraje 260.000 Kč na projekt Obnova Lízalky – II. etapa. Realizace proběhne na podzim.

 • Byla nám schválena dotace od Jihomoravského kraje 50.000 Kč na projekt Údržbu zeleně kolem hřbitova a hřiště. Projekt byl již realizován na jaře tohoto roku.

 • Byla nám schválena dotace na rekonstrukci víceúčelového hřiště u školy od ministerstva pro místní rozvoj ve výši 550.000Kč.

 • Nebyla nám schválena dotace od Jihomoravského kraje na přeložku veřejného osvětlení ve výši 250.000Kč z důvodu epidemie Covid, kdy peníze na dotace byly sníženy na zhruba polovinu.

 • Byla podána žádost na dělení pozemku p.č. 304, k.ú. Moutnice. Důvodem je prodej částí zahrad jejím uživatelům. Zastupitelstvo již prodej schválilo.

 • Byla podána žádost na dělení pozemků u benzinové pumpy v Moutnicích. Důvodem je pronájem pozemku a výkup pozemků související s plánovanou výstavbou sportovního centra v Moutnicích.

 • První smlouvy o výkup již byly podepsány. Také nájemní smlouva na pozemek, kde má vzniknout parkoviště již byla podepsána.

 • Byla vydána změna územního plánu č. 1. Účinnosti by tato změna měla nabýt v průběhu měsíce července.

 • Pracuje se na zprávě o uplatňování územního plánu i na změně regulačního plánu.

 • Pokračuje výpadek daňových příjmů za měsíc červen, opět zhruba ve výši 35%.

 • Byla schválena dotace Římskokatolické farnosti Moutnice ve výši 60.000 Kč na restaurování sochy Krista.

 • Byla schválena územní příslušnost k Místní akční skupině Slavkovské bojiště i nadcházejícím programovém období 2021-2027.

 • Byl opět schválen společný nákup energií na příští rok.

 • Pracuje se na projektu domu s pečovatelskou službou na dotčeném pozemku byly provedeny geologické zkoušky a měření radonu.

 • Ve spolupráci s mikroregionem Cézava se pracuje na podání žádosti o dotaci, kdy bychom měli mít nové webové stránky obce.

 • Byla podána žádost o dotaci mikroregionem Cézava, kdy žádáme o kompostéry.

 • Bylo dokončeno jarní sečení potoku, probíhá sečení biokoridorů.

 • S arboristou jsme prošli jednotlivé biokoridory a bavili jsme se o jejich udržitelnosti. V průběhu září dojde k označení dřevin k vykácení, aby stromy mohly založit plnohodnotné koruny.

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek