Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům říjen, listopad 2020

Říjen, listopad 2020

 • Rekonstrukce silnice v Rozaříně spolu s chodníkem a prodloužením sítí byly zkolaudovány.

 • Chodník podél potoku byl zkolaudován.

 • Víceúčelové hřiště u školy bylo zrekonstruováno.

 • Proběhlo podzimní sečení potoku.

 • Do hasičské zbrojnice byly koupeny nové židle.

 • Byl schválen nový provozní řád pro víceúčelové hřiště.

 • Byl změněn regulační plán.

 • Byla schválena Zpráva o uplatňování územního plánu.

 • Schválením zprávy o uplatňování byla zahájena změna územního plánu č. 2. Zhotovitelem bude ing. arch. Ivo Kabeláč. Nově se obec obrátila na leteckého pořizovatele paní ing. Michaelu Hlaváčkovou. Od tohoto kroku si slibuje obec rychlejší projednání změny územního plánu.

 • Paní Buchtová podala výpověď na pozici správce hřiště. Nahradí ji paní Olga Žáčková. Provoz orlovny by měl zůstat beze změny od 17:00 do 21:00 možno sportovat dle rozpisu, případně se domluvit přes telefon s paní Žáčkovou. Víceúčelové hřiště beze změny. Zde upozorňujeme, že od 1. září je vstup na hřiště přes čipový systém. Děti a mládež mohou užívat hřiště bezplatně v době od 15 do 17:00 ve všedních dnech, musí však použít jakýkoli čip. V případě jakýchkoli problémů se obraťte na obecní úřad. V případě zájmů maminek o tvoření či cvičení s dětmi je možné využívat vestibul orlovny či hasičku. V případě zájmu se lze obrátit na zástupce orla či obec.

 • Obslužné komunikace ke sportovnímu areálu v Moutnicích byla povolena.

 • Byla objednána výsadba stromů podél potoku k orlovně a hasičce.

 • Byly podepsány kupní smlouvy na části pozemku u sportovního centra, na kterých má být umístěn chodník. Veškeré kupní smlouvy byly podány na katastr.

 • Probíhá jednání a podepisování kupních smluv s uživateli částí pozemků p.č. 304, k.ú. Moutnice.

 • Jedná se o fotovoltaické elektrárně na budovách obecního úřadu a mateřské školy.

 • Jedná se o intenzifikaci čistírny odpadních vod. Měla by se instalovat nová řídící jednotka se sledováním hodnot znečištění odpadních vod v reálném čase.

 • Proběhl každoroční dílčí přezkum hospodaření obce.

 • Byla objednána kontrola hospodaření příspěvkové organizace základní a mateřské školy na další dva roky.

 • S komisí životního prostředí se plánuje na příští rok workoutové hřiště pro mládež za obcí.

 • Komise kulturní začala ve spolupráci s mateřskou a základní školou chystat kalendář na příští rok na téma Moutnice očima dětí.

 • Bylo vydáno opatření obecné povahy, kterým se stanovuje pasport místních komunikací v obci Moutnice.

 • Byl schválen příspěvek stárkům na hody.

 • Byla schválena smlouva o zřízení věcného břemene s Jihomoravským krajem. Týká se protlaků inženýrských sítí pod krajskou komunikací ke sportovnímu centru.

 • Byl stanoven nejnižší počet žáku ve třídě základní školy.

 • Byl schválen volební řád pro volby do školské rady.

 • Byly označeny stromy v biocentrech a biokoridorech k prořezu.

 • Byly vykáceny uschlé břízy na Lízalce.

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek