Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům květen 2021

Květen 2021

 • Výběrové řízení na dodavatele automobilu pro výjezdovou jednotku hasičů vyhrála společnost Moto -truck. Vítězná cena 1.680.000 Kč.

 • Jihomoravský kraj schválil veškeré námi podané žádosti o dotace.  Renovace sociálního zařízení v budově základní školy ve výši 250.000 Kč, dovybavení výjezdové jednotky hasičů 53.000 Kč, ozelenění valu za hřištěm 149.189 Kč, následná péče o zeleň 50.000Kč.

 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby „Místní komunikace a inženýrské sítě pro plochy bydlení a plochy občanského vybavení“ vyhrála společnost Porr, a.s. za cenu cca 17,5 mil Kč jedná se o cenu o 8 mil. Kč nižší, než se předpokládalo. Smlouva je podepsaná. Předání staveniště by mělo proběhnout 13.5.2021. Následně se začne stěhovat technika a realizovat stavba samotná.

 • Probíhají projektové práce na část plánu společných zařízení z pozemkových úprav. Konkrétně se jedné o biocentra BC 3 a BC 5 a biokoridory BK 4, BK 5 a BK6. Jedná se zejména s Povodím Moravy ohledně možného zásobování tůní vodou z Moutnického potoku.

 • Probíhají práce na stavbě přeložky nízkého napětí ve směru na Těšany.

 • Předběžný termín dodání a rozdávání kompostérů je konec května tohoto roku. Připravujeme smlouvy na předání kompostérů občanům.

 • 31. května proběhne v budově orlovny opakované veřejné projednání změny územního plánu č. 2.

 • Povodí Moravy vyřizuje ohlášení udržovacích prací na vodním díle v Moutnicích. Jedná se o úpravu stavidla do neškodného stavu.

 • Řešíme škodní událost rozbitého skla autobusu při sečení trávy.

 • Po 5 ti letech se podařilo dotáhnout do konce zápis nového obecního úřadu do katastru.

 • Probíhá dělení pozemků pro plánovaný prodej stavebních pozemků pro mladé moutnické občany. Žádost o dělení pozemků je nyní na Stavebním úřadě v Sokolnicích. V Židlochovicích vše proběhlo v pořádku.

 • Nadále probíhají práce na nových webových stránek obce Moutnice.

 • Finalizují práce na projektové dokumentaci na polní cesty, které budou dále okruhovat cesty okolo Moutnic. Byla podepsána smlouva o právu provést stavbu s jedním ze soukromých vlastníků. Nyní se vyřizuje odnětí ze ZPF.

 • Dále pokračují práce na projektu na změnu stavby před dokončením v ulici u kostela.

 • Jedná se s okolními obcemi o možnosti postavit společnou ČOV. Výhodou by bylo zejména úspora provozních nákladů. První jednání probíhají ve shodě. Předpoklad je realizace v roce cca 2026.

 • Připravuje se aktualizace plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.

 • Finalizuje se projekt pro intenzifikaci ČOV. Hotovo by mělo být do 15.5.2021.

 • Byla podepsána další kupní smlouva na část pozemků, kdy řešíme nápravu historických nesrovnalostí. Návrh byl podán na katastr. Zbývá ještě poslední část pozemku narovnat.

 • Jihomoravský kraj schválil převod pozemků na naši obec. Jedná se o narovnání vlastnických vztahů po průtahu. Nyní se kontrolují smlouvy a v květnu by mohlo dojít k jejich podpisu. Naše obec obdobný převod pozemků na JMK schválila již v loňském roce.

 • Byla schválena smlouva o bezúplatném převodu radiostanice pro hasiče.

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek