Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům srpen 2021

Srpen 2021

 • Pokračuje renovace toalet.

 • Na stavbě „Místní komunikace a inženýrské sítě pro plochy bydlení a plochy občanského vybavení“ se pracuje na kanalizaci, veřejném osvětlení, místním rozhlasu a síti net. Dále byly provedeny potřebné protlak pro prodloužení sítí a pracuje se i na prodloužení chodníku k této lokalitě.

 • Projektant projednává s Policií ČR, možnost doplnit výškovou retaradci v nově budované lokalitě.

 • Stavební úřad vydal územní souhlas pro přípojky vodovodu a kanalizace v nové lokalitě (jedná se o 15 ks přípojek pro ty, kdo o ně projevili zájem). U zhotovitele byly přípojky objednány. Nyní se řeší ještě koordinace s vodárnami.

 • Se zástupci investorů na druhé straně vozovky (sportovní hala, benzinka…) proběhlo jednání ohledně napojení do čerpací stanice, způsobu financování i veškeré koordinace se zbylou stavbou.

 • Po dohodě s Pozemkovým úřadem a projektantem se jedná ještě o drobných úpravách na projektu biocentra BC 3 a BC 5 a biokoridory BK 4, BK 5 a BK6.

 • Práce na stavbě přeložky nízkého napětí ve směru na Těšany se blíží ke svému závěru.

 • Byla podána žádost na Energetický regulační úřad na udělení licence pro výrobu elektriky. Týká se fotovoltaiky na obecním úřadě a mateřské škole.

 • První kupní smlouvy jsou již podepisovány na stavební pozemky pro mladé moutnické občany. Záměr na prodej dalších parcel je zveřejněn.

 • Proběhla konečná schůzka se zpracovatelem nových webových stránkách. Dokončení se předpokládá v polovině srpna.

 • Geometrický plán pro odkup části soukromého pozemku byl dokončen. Nyní budeme jednat s úřady o vydání souhlasu s dělením pozemku. Následovat bude odkup.

 • Smlouvy k bezúplatnému nabytí pozemků p.č. 2198/3, 2198/4, 2198/5, 2198/6, 2198/8, 2407/2, 2407/4, 2751/2, 2751/3, 2751/4, 2751/5, 2751/7, 2751/9, k.ú. Moutnice od Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno byly podepsány. Nyní bude následovat zápis na katastr nemovitostí

 • Byly realizovány patky pro budoucí workoutové hřiště, které bude umístěno za ČOV.

 • Stojany pro naučné cedule pro plánovanou naučnou stezku jsou již vyrobeny. Po dokončení a odsouhlasení budou umístěny podél Moutnického potoku.

 • Řešíme škodní události na obecním majetku – zničené parkovací sloupky u kostela. Dále se dořešuje škodní událost, kdy odlétnutý kamínek při sečení trávy vysklil dveře projíždějícímu autobusu.

 • Byl schválen každoroční příspěvek stárkům.

 

 

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek