Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům listopad 2021

Listopad 2021

 • Byla vyhotovena závěrečná zpráva a finanční vyúčtování k dotaci na dovybavení výjezdové jednotky hasičů.
 • Naše žádost o dotaci ve výši 2.500.000Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky byla doporučena ke schválení. Ve spolupráci s hasiči tak objíždíme výrobce podvozků a nástaveb k těmto vozidlům, abychom zjistili, jaké jsou na trhu možnosti.
 • Byl osazen val za fotbalovým hřištěm.
 • Projekt na dosadbu biocentra u workoutového hřiště byl dokončen. Připravuje se žádost o dotaci na výsadbu zeleně ve výši 250.000Kč.
 • Došlo k dalšímu navýšení úroků na spořících účtech u Sberbanky.
 • Běží stavební řízení na projekt polních cest.
 • Dále probíhá řízení o změně stavby před dokončením na místní komunikaci u kostela.
 • Na stavbě „Místní komunikace a inženýrské sítě pro plochy bydlení a plochy občanského vybavení“ se dokončuje konstrukce vozovky a obruby. Vše se chystá na pokládku asfaltových vrstev. Byly také realizovány přípojky vodovodu a kanalizace k nově vzniklým stavebním místům.
 • Bylo odstraněno nadzemní vedení a podpěrné body nízkého napětí ve směru na Těšany a v Rozaříně. V souvislosti s tím bylo třeba řešit poruchu na veřejném osvětlení a také se muselo přeložit veřejné osvětlení ve směru na Velké Němčice a výrobní areál bývalé Stopry.
 • Byla podepsána smlouva na výkup elektřiny fotovoltaické elektrárny.
 • Nové webové stránky byly zprovozněny. Pokud naleznete jakoukoli chybu, nebo cokoli nefunkčního, prosím dejte nám vědět. Nyní ještě bude aktualizován obsah a doplněny fotografie.
 • Kupní smlouva na část pozemku pro plánovanou polní cesty byla zanesena do katastru.
 • Proběhlo slavnostní otevření workoutového hřiště za ČOV.
 • Proběhlo podzimní odpadkobraní.
 • Proběhlo vítání občánků.
 • Region Cezava připravuje novou společnou žádost týkající se odpadů. Z dotace by měly být nakoupeny barevné popelnice a kontejnery. O podrobnostech ještě budete informováni.
 • Byl odsouhlasen dodatek ke smlouvě o dílo na dokončení nové lokality Z12. Byl posunut termín dokončení na 17. 12. 2021 a doobjednány vícepráce na příjezdovou cestu k trafostanici.
 • Nadále probíhají jednání ohledně napojení naší obce na okolní skrze nové cyklotrasy.
 • Připravuje se vojenská ukázka osvobození Moutnic, která by měla proběhnout v příštím roce u příležitosti výročí osvobození naší obce. Spolu s tím by měla být odhalena nová pamětní deska vojákům, kteří při obléhání Moutnic padli.
 • Probíhá detailní zjišťování stavu budovy základní školy Moutnice. Na základě těchto podkladů by měl vzniknout projekt na celkovou rekonstrukci základní školy.
 • Probíhá příprava aktualizace plánu obnovy vodovodů a kanalizace na dalších deset let.
 • Probíhají jednání ohledně vodného a stočného na příští rok.
 • Byl objednán chodník na nový hřbitov.
 • Proběhlo projednání k územnímu řízení na dům s pečovatelskou službou.
 • Bylo dojednáno pokračování sečení Moutnického potoku s Povodím Moravy na další 2 roky.
 • Oprava stavidla proběhne příští rok. Povodí Moravy dokončuje projednání se stavebním úřadem.
 • Připravuje se výběrové řízení na rekonstrukci silnice ke kostelu. Na tuto akci chystáme i žádost o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj.
publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek