Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům prosinec 2021

Prosinec 2021

 • Byly vyčištěny uliční vpusti na místních komunikacích.
 • Proběhlo řízení na změnu stavby před dokončením na ulici u kostela. Spolu s tím proběhlo výběrové řízení na zhotovitele. Nyní se řeší podpis smlouvy.
 • V prosinci proběhne dosázení větrolamu u hřiště.
 • Pozemkové úpravy v Těšanech po 12 letech míří ke svému závěru. V první polovině příštího roku budou zapsány na katastr. Pro nás to znamená jediné, konečně můžeme začít připravovat projekt na propojení Moutnic a Těšan novou cyklotrasou. Projektant již byl osloven. Nyní řešíme cenovou nabídku.
 • V souvislosti s výše uvedeným byla podána žádost na aktualizaci plánu společných zařízení u Pozemkového úřadu.
 • Napojení Moutnic na Měnín také řešíme. Připravuje se cenová nabídka i na tuto část. Zde je třeba ještě jednat s vlastníky pozemků.
 • Na stavbě „Místní komunikace a inženýrské sítě pro plochy bydlení a plochy občanského vybavení“ se dokončují veškeré práce.
 • Řešíme smlouvu na výkup elektřiny z fotovoltaické elektrárny na příští rok.
 • Byl zaměstnán nový pracovník na údržbu zeleně pan Roman Salzburger.
 • Probíhá výměna řídícího systému na ČOV.
 • Na přelomu ledna a února proběhne stavebně technický průzkum budovy základní školy.
 • Bylo schváleno vodné a stočné na příští rok. Nárůst o 6%.
 • Chodník na novém hřbitově byl dokončen.
 • Buduje se chodník u hřiště. Nový mostek by se měl realizovat příští rok.
 • Byl schválen rozpočet školy na příští rok, dále střednědobý výhled i odpisový plán.
 • Byl projednán a schválen návrh rozpočtu obce na příští rok.
 • Pracuje se na žádosti o dotaci na výsadbu stromů u workoutového hřiště.
 • Projednává se cena svozu odpadů se svozovou firmou na příští rok. Nárůst zde bude činit 8%.
 • Projednává se možnost instalace fotovoltaické elektrárny na budově základní školy.
publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek