Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům leden 2022

Leden 2022

 • Rekonstrukci silnice u kostela včetně nového chodníku bude realizovat společnost Strabag a.s., která vyhrála výběrové řízení s nabídkovou cenou 6 291 323,21 Kč včetně DPH. Rekonstrukce silnice potrvá od března po dobu 3 měsíců.
 • Byl dosázen větrolam u hřiště.
 • Probíhá povolování biocentra BC3, BC5 a přilehlých biokoridorů na našem katastru. Předpokládaný termín realizace je podzim tohoto roku.
 • Stavba „Místní komunikace a inženýrské sítě pro plochy bydlení a plochy občanského vybavení“ byla dokončena. Nyní probíhá přebírání díla a odstraňování nedodělků.
 • Byla uzavřena nová smlouva na výkup elektřiny z fotovoltaické elektrárny na rok 2022 se společností E.ON. Výkupní cena 1.300 Kč MWh.
 • Byla dokončena výměna řídícího systému na ČOV.
 • Byl objednán stavebně technický průzkum budovy základní školy, který proběhne ve dnech 4.-6.2.2022. Na základě těchto průzkumů budou zahájeny projekční práce na rekonstrukci budovy základní školy.
 • Chodník u hřiště byl dokončen. Plánuje se výběrové řízení na nový mostek.
 • Bylo vydáno územní rozhodnutí na dům s pečovatelskou službou. Nyní se pracuje na stavebním povolení.
 • Byla podepsána smlouva ohledně možného napojení fotovoltaické elektrárny na budově základní školy na distribuční síť. Nyní se připravuje samotná realizace fotovoltaické elektrárny a zjišťujeme možnost získání dotačních prostředků.
 • Probíhá povolování rekonstrukce spádového stupně (stavidla).
 • Dále probíhají jednání ohledně dělení pozemků na Šulcáku. Připraveny jsou smlouvy na výkup pozemků pro veřejné prostranství.
 • Hospodaření obce skončilo za loňský rok v mírném přebytku cca 700.000Kč.
 • Probíhá kontrola hospodaření příspěvkové organizace Základní a mateřské školy Moutnice.
 • Připravují se veškeré doklady ke kolaudaci prodloužení sítí a komunikace v nové ulici Z12 (Za dvory). Zároveň s tím se řeší nové odběrné místo pro přečerpávací stanici a dále bezúplatný převod (darovací smlouvy) prodloužení vodovodu a kanalizace ke sportovnímu centru (prodloužení sítí v této části proběhlo na náklady investorů a bezplatně se převádí na obec).

 

 

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek