Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům březen 2022

Březen 2022

 • Byly povoleny účelové polní cesty. Jedná se o propoj cesty směrem na Nesvačilku se stromovou kaplí a dále propoj od stromové kaple dále s cestou, která vede ke hřišti.
 • Dále byly povoleny biocentra a biokoridory jejichž součástí jsou i vodní tůně.
 • Byly podány následující žádosti o dotace k Jihomoravskému kraji:
 • Dotace na obnovu památníku padlým v parku u fary 50.000Kč.
 • Dotace na vegetační úpravy v obci 75.800 Kč – zde se jedná a dokončení vegetačních úprav okolo kostela, vegetační úpravy kopce u hasičky a dosázení lip na vjezdu do obce.
 • Dotace na chodník v ulici u kostela 250.000Kč.
 • Dotace na následnou údržbu zeleně 50.000Kč – dosázení větrolamu u fotbalového hřiště.
 • Dotace na projektovou dokumentaci na cyklotrasu Moutnice – Těšany – 90.000Kč. (Zde se podařilo domluvit a pomoci připravit navazující žádosti o dotace cyklotrasa pokračující na Těšanském katastru dotace 217.000Kč a dále cyklotrasa Moutnice - Měnín – 147.000Kč)
 • Žádost o dotaci na projektovou dokumentaci pro dům s pečovatelskou službou 500.000Kč.
 • Dotaci na dovybavení výjezdové jednotky hasičů 32.190Kč.
 • Připravuje se žádost o dotaci na novou cisternovou automobilovou stříkačku 1.000.000Kč.
 • Bylo objednáno dosázení keřů podél nového chodníku u hlavní silnice.
 • Probíhá kolaudační řízení na souhlasy s užíváním na stavební objekty stavby „Místní komunikace a inženýrské sítě pro plochy bydlení a plochy občanského vybavení“.
 • Proběhlo každoroční školení řidičů a BOZP.
 • Pracuje se na projektové dokumentaci na dům s pečovatelskou službou. Byly provedeny další geologické průzkumy – nyní do větší hloubky, aby mohla být stavba správně založena.
 • Proběhlo sezení s ostatními obcemi, které jsou zapojeny do tzv. klimatického plánu.
 • S Regionem Cezava připravujeme další žádost o dotaci. Tentokráte se bude týkat nákupu barevných popelnic a kompostérů. Kdo má zájem o velkou modrou či žlutou popelnici, nebo kompostér, může se nahlásit na obecní úřad. Kromě toho budeme z dotace pořizovat další kontejnery na oblečení a velké 1.100 litrové kontejnery na tříděný odpad.
 • Dále byly objednány 20 litrové tašky na tříděný odpad, které plánujeme, jak dorazí, zdarma rozdávat. Ty, které jsme dávaly před léty k barevným popelnicím, jsou již kolikrát zničené. Předpokládaný termín rozdávání tašek je konec března či duben. Spolu s tím jsme objednali i šedé tašky na kovy. Taktéž si je budete moci vyzvednout na obecním úřadě.
 • Byl proveden stavebně technický průzkum v budově základní školy. Nyní je objednána pasportizace školy a základní studie na rekonstrukci.
 • Realizuje se fotovoltaická elektrárna na budově základní školy.
 • V letošním roce se zvedl poplatek za svoz odpadů a zároveň přibyla nová sleva, která zohledňuje množství komunálního odpad. Maximální 60% slevy dosáhlo cca 60% domácností, 50% slevu má cca 15% domácností, 40% slevu má cca 23% domácností a slevu ve výši 0%, 10%, 20% nebo 30% dohromady má cca 2,5% domácností. Z výše uvedeného plyne, že třídit papír a plast jsme se naučili, ale u cca 40% domácností je stále mnoho komunálního odpadu. Je důležité třídit opravdu veškerý plast a papír a zároveň nedávat do komunálního odpadu bioodpad.
 • Vzhledem k tomu, že naše obec měla účty u Sberbank, sledujeme vývoj situace, komunikujeme s bankou i se Svazem města a obcí a dalšími institucemi, abychom zjistili, jaký to na nás bude mít dopad.
publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek