Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům duben 2022

Duben 2022

 • Od dubna do června tohoto roku bude geodetická společnost vyměřovat plánované rozšíření krajské komunikace II/380 ve směru na Brno pro Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje.

 • Začátkem dubna bude započata rekonstrukce silnice u kostela.

 • Povodí Moravy vysoutěžilo firmu na rekonstrukci spádového stupně v Moutnicích Na Rybníku. Stávající stavidlo bude demontováno a betonové části budou vyspraveny.

 • Výjezdové jednotce hasičů byl předán nový dopravní automobil. Jedná se o speciální hasičské vozidlo značky Renault master. Vozidlo bylo podpořeno dotací z ministerstva vnitra a Jihomoravského kraje v součtu 750.000 Kč. Celková cena vozidla činí 1.680.000 Kč.

 • Probíhá jarní úklid obce – zastřihávání keřů a levandulí.

 • U fotbalového hřiště byly vykáceny některé topoly. Zároveň s tím byla provedena nová výsadba habrů.

 • Státní fond životního prostředí nám sdělil uznatelnou výši nákladu u projektu Dosadba remízku. Tento projekt tak bude na 99% podpořen dotací. Po konzultacích se zahradníkem a radou obce bylo rozhodnuto provést výsadbu ještě teď na jaře. Jedná se o dosadbu biocentra u ČOV vedla workoutového hřiště. Celkem bude vysázeno 87 ks stromů. Celkový náklad 244.600 Kč. Výše dotace 100%.

 • Po obci byla instalována 3 nová dopravní zrcadla pro zvýšení bezpečnosti v dopravě.

 • Zájemci si mohou na obci vyzvednout zdarma tašky na třídění odpadů. Novinkou je i taška na třídění kovů.

 • Vodovod a kanalizace v nové lokalitě Za Dvorem (Z12) byly zkolaudovány. Nyní probíhá předávání těchto sítí do majetku Brněnských vodáren a kanalizací.

 • Ve stejné lokalitě byla provedena i kolaudace komunikace.

 • Dále proběhla kolaudace komunikace nové obslužné komunikace u benzínky. Připravuje se předání komunikace do majetku obce.

 • Stejně tak byly předány do majetku sítě vodovodu a kanalizace, které vedou kolem nového sportovního centra.

 • Byla dokončena fotovoltaická elektrárna na budově základní školy.

 • Probíhá údržba dětských hřišť. Oprava skluzavky, nátěry, výměna pískoviště apod.

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek