Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům květen 2022

Květen 2022

 • Pokračují práce na rekonstrukci silnice u kostela. V současnosti se dokončují obruby. Zhruba v polovině měsíce by se měl pokládat živičný povrch. Následně se bude pokračovat chodníkem a dokončováním všech dlažeb. Celá rekonstrukce vychází z původního projektu, kdy byl ještě doprojektován chodník a zejména upravena křižovatka u kostela. Dále se upravovalo odvodnění a částečně i spádování komunikace. Vše navazuje na již zbudované retardéry z roku 2013-2014.

 • Spádový stupně v Moutnicích Na Rybníku byl opraven do neškodného stavu – odstranění betonového překladu s konstrukcí hradítka mezi křídly objektu, sanace prasklin v betonových částech díla, kaveren při návodních patách křídel vodostavebním betonem, zednické zapravení. Investorem prací je Povodí Moravy státní podnik. Obec se historicky snažila objekt získat do svého vlastnictví, ale jednání nebyla v tomto smyslu úspěšná. Povodí Moravy trvalo na uvedení vodního díla do neškodného stavu.

 • Nový hasičský vůz Renault master byl požehnán. Vozidlo bylo překontrolováno v Tišnově a následně bylo zařazeno do integrovaného záchranného sboru. Vozidlu bylo sjednáno havarijní pojištění. Proběhlo zaškolení výjezdové jednotky. Jednotlivý strojníci mají na novém vozidle kondiční jízdy, aby se s vozidlem dobře seznámili. Obec zažádala Generální ředitelství o uvolnění finančních prostředků z dotace. Ty již byly připsány na účet obce a obec tak mohla zažádat o uvolnění peněz i z rozpočtu Jihomoravského kraje. Generální ředitelství na automobil dalo dotaci ve výši 450.000 Kč a Jihomoravský kraj 300.000Kč. Nyní je ještě třeba zajistit publicitu institucím, které na auto přispěly. Následně se budou zpracovávat závěrečné zprávy a celkové vyhodnocení dotací. Starý dopravní automobil bude vyřazen z integrovaného záchranného sboru a následně prodán.

 • Proběhlo jarní odpadkobraní a spolu s tím i společná výsadba stromů u akce „Dosadba remízku“. Jednalo se o dosázení 87 vzrostlých stromů v biocentru u čistírny odpadních vod. Na tuto akci se podařilo zajistit dotaci ve výši 244.600 Kč ze státního fondu životního prostředí ČR. Jedná se o dotaci ex post. To znamená, že peníze budou vyplaceny po skončení akce. Nám bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků. Nyní musíme dodat podklady pro smlouvu s Fondem a následně můžeme žádat o platbu. Na těchto podkladech se tedy v současnosti pracuje.

 • V rámci dotací, které jsme letos podávali k Jihomoravskému kraji jsme uspěli s následujícími žádostmi o dotaci:

 • vegetační úpravy v Moutnicích 75.800Kč,

 • následná péče – Moutnice 50.000 Kč,

 • projektová dokumentace na dům s pečovatelkou službou 500.000 Kč,

 • projektová dokumentace na cyklotrasu Moutnice – Těšany 69.141 Kč. (pro úplnost dodávám, že byly schváleny i navazující úseky této cyklotrasy na katastru obce Těšany i dále Moutnice – Měnín. Obec Moutnice kontaktovala vedení obou obcí a podařilo se zajistit, aby provedly tyto obce objednávku a aby se podařilo celou trasu letos vyprojektovat a případně i vyřídit pro ni stavební povolení)

 • dovybavení výjezdové jednotky hasičů 32.000 Kč,

 • nadále se jedná s Jihomoravským krajem ohledně dotace na pořízení nové CAS ve výši 1.000.000 Kč.

 • Další dotace podané k Jihomoravskému kraji pak schváleny nebyly. Jedná se o renovaci pomníku rudé armády a chodník u kostela.

 • Zájemci si mohou nadále vyzvednout na obecním úřadě zdarma tašky na třídění odpadů. Novinkou je i taška na třídění kovů.

 • Vodovod i kanalizace v nové lokalitě Za Dvorem byly předány do správy Brněnských vodáren a kanalizací.

 • Sportovní centrum bylo zkolaudováno.

 • Proběhla údržba dětských hřišť. Oprava skluzavky, nátěry, výměna pískoviště apod.

 • Obec zažádala o registraci akce „pořízení nové CAS“ na Generální ředitelství HZS. Po vydání registrace akce bude následovat výběrové řízení na dodavatele nové cisternové automobilové stříkačky pro hasiče.

 • Bylo schváleno zafouknutí chrániček optickým vláknem pro novou lokality bydlení a dále pro sportovní centrum a benzinku.

 • ČNB odebrala Sberbance licenci jedná se o první důležitý krok pro to, abychom se dostali zpět ke svým penězům. Nyní bude jmenován likvidátor banky a ten následně bude rozhodovat o likvidaci banky nebo vyhlásí insolvenci. Na základě toho bude jasný další postup.

 • Díky těmto informacím jedná rada obce o možnosti vzít si úvěr ve výši až 5 miliónů korun na investiční akce v letošním roce. Splatnost úvěru by měla být 5 let. V případě vrácení peněz se Sberbank bude možné předčasně úvěr splatit. Vše bude muset ještě projednat a schválit zastupitelstvo obce.

 • Proběhlo vítání nových občánků naší obce.

 • Byla podepsána kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 304/6 a 304/7, k.ú. Moutnice. Podařilo se tím odstranit historické nesrovnalosti.

 • Zároveň byl prodán poslední stavební pozemek v nové lokalitě. Nyní probíhá zápis obou výše uvedených kupních smluv na katastr.

 • Proběhla každoroční kontrola hospodaření obce.

 • Byly zapraveny praskliny na průtahu v rámci reklamačního řízení.

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek