Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům červen, červenec 2022

červen, červenec2022

 • Byla dokončena rekonstrukce silnice ke kostelu včetně nového chodníku. Připravuje se kolaudace této stavby.

 • Proběhlo vytýčení plánovaného rozšíření vozovky na krajské komunikaci II/380 ve směru na Brno.

 • V rámci průtahu byly odstraněny reklamované části vozovky. Výšková úprava kanalizačních poklopů, zalití spár.

 • U nového vozu Renault master probíhá zpracování závěrečných zpráv a celkové vyhodnocení dotací.

 • Zároveň bylo zahájeno výběrové řízení na cisternovou automobilovou stříkačku pro hasiče. Otevírání obálek proběhne v průběhu července. Dodání automobilu je plánováno až na druhou polovinu příštího roku.

 • Proběhlo jarní sečení potoku.

 • Dokončují se první tři informační cedule do naučné stezky okolo Moutnic. Na dalších třech se začíná pracovat.

 • Byly podepsány smlouvy na jednotlivé dotace z Jihomoravského kraje. Některé peníze již dorazily a dotace jsou průběžně realizovány.

 • Spolu s tím byla podána ještě žádost o dotaci k Jihomoravskému kraji na pořízení nové CAS ve výši 1.666.650 Kč.

 • Proběhlo setkání seniorů.

 • Byly podepsány kupní smlouvy na komunikaci na Šulcově kopci.  Vše bylo podáno a zapsáno na katastr.

 • Byly dosázeny růže podél chodníku při vjezdu do Moutnic ve směru od Brna.

 • U Sberbank jsme uplatnili své pohledávky.

 • Zastupitelstvo obce schválilo přijetí úvěru ve výši 5 mil. Kč na investiční akce v letošním roce.

 • Obec schválila dotaci ve výši 120.000 Kč Sportovnímu klubu Moutnice a stejnou výši také Jednota Orel Moutnice.

 • Byl schválen bezúplatný převod pozemků u fary. Obec tím získá pozemky po obou stranách krajské komunikace od státu (stávající zastávky u fary). Smlouvy byly uzavřeny s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 • Dotace na místní komunikaci u kostela nám schválena nebyla. Bylo podpořeno jen cca 8-9% podaných žádostí, bohužel jsme se mezi těchto pár procent nevešli.

 • Pracuje se na smlouvě k dotaci týkající se dosadby remízku za čistírnou odpadních vod.

 • Byly schváleny věci týkající se sociální sítě v rámci ORP Židlochovice. Jednak tabulka sociální sítě pro rok 2023 a dále smlouva o poskytnutí prostředků pro rok 2022.

 • Pracuje se na rozšíření licence i pro fotovoltaiku na budově základní školy.

 • Probíhá dělení pozemku k plánované směně pozemků, kterou chceme vyřešit majetkové poměry pod silnicí u Mackového.

 • V budově základní školy probíhá rekonstrukce sborovny.

 

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek