Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům srpen 2022

Srpen 2022

 • Bylo požádáno o kolaudaci stavby rekonstrukce silnice ke kostelu včetně nového chodníku.

 • Proběhlo výběrové řízení týkající se dodávky nové cisternové automobilové stříkačky pro hasiče. Vítězem výběrového řízení je společnost Kobit s.r.o., která má dodat nový vůz Tatra 7 v hodnotě cca 10 mil. Kč.

 • Začalo druhé sečení potoku.

 • První tři informační cedule do naučné stezky okolo Moutnic jsou již umístěny podél Moutnického potoku ve směru na Měnín.

 • Podařilo se nám dohodnout s obcí Vojkovice, která neupotřebila veškeré dodané kompostéry, na dodání 80 ks kompostérů pro naše občany. Díky této dohodě se podařilo uspíšit dodání kompostéru o cca jeden rok. Několik kompostérů ještě není zadáno. Pokud má ještě někdo zájem o kompostér, nechť se přihlásí na obecní úřad.

 • Byla podána žádost o platbu týkající se dotace na dosadbu remízku za čistírnou odpadních vod.

 • Probíhají nátěry dětského hřiště v mateřské škole. Následně zde bude vyměněn písek v pískovišti.

 • Jednotlivé návrhy na vklad týkající se Šulcova kopce byly zapsány.

 • Bezúplatný převod pozemků u fary byl dotažen do konce a zapsán na katastr.

 • Cyklotrasa ve směru na Těšany a Měnín je vyprojektována, nyní se zajišťují jednotlivé vyjadřovačky.

 • Byla vydána licence i pro fotovoltaiku na budově základní školy. Nyní se zajišťuje výkup dodané elektřiny do sítě.

 • Stavební úřad vydal souhlas s dělením pozemku k plánované směně pozemků, kterou chceme vyřešit majetkové poměry pod silnicí u Mackového.

 • Jihomoravský kraj nám schválil dotaci ve výši 1.666.000Kč na novou CAS pro hasiče.

 • Kontejner na sklo byl přesunut od Hamanového k fotbalovému hřišti.

 • Rada schválila výjimku pro mateřskou školu, aby mohlo být ve třídě více než 24 dětí a mohli být všechny děti do školky přijaty.

 • Zároveň rada schválila výjimku z nejnižšího průměrného počtu žáků ve třídě základní školy, aby mohlo být zachováno 5 samostatných tříd.

 • Byl schválen odpisový plán pro školu a také prodej nepotřebného nábytku.

 

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek