Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům září 2022

Září 2022

 • U kostela byla provedena výsadba keřů. Následovat bude ještě výsadba keřů na kopci u hasičky.

 • Smlouva na nový vůz Tatra 7 v hodnotě cca 10 mil. Kč byla podepsána a zveřejněna na profilu zadavatele.

 • Na společnost Sberbank byla vyhlášena insolvence. Nyní řešíme přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení.

 • Veškeré kompostéry byly rozdány do domácností.

 • U dosadby remízku, kde byla podána žádost o platbu i o smlouvu, byly zkontrolovány veškeré doložené doklady. Nyní se řeší ještě drobná připomínka týkající se publicity tohoto projektu. Po odstranění této nesrovnalosti bude se Státním fondem životního prostředí uzavřena smlouva a vyplacena dotace.

 • Údržba dětského hřiště v mateřské škole byla dokončena. Nyní budou probíhat nátěry pergol v parku u hasičské zbrojnice.

 • Pokračují jednání ohledně cyklotras ve směru na Těšany a Měnín tak, aby mohla být podána žádost o stavební povolení. Zároveň se jedná s Pozemkovým úřadem ohledně investorství tohoto projektu.

 • Byl vysoutěžen zhotovitel na biocentra a biokoridory při hranicích s obcí Těšany. Letos na podzim se začne s realizací celého projektu.

 • Připravuje se další ročník společného nákupu energií na rok 2023.

 • Byl zahájen nový školní rok. Prvňáčkům byl předán finanční příspěvek tzv. „pastelkovné“.

 • Byl schválen příspěvek stárkům na hody.

 • Připravuje se zářijové zastupitelstvo.

 • Byly dodány geometrické plánky k dořešení věcných břemen přes krajský pozemek v návaznosti na prodloužení sítí do lokality Za Dvorem.

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek