Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům říjen, listopad 2022

Říjen, listopad 2022

 • Po podepsání smlouvy na nový vůz Tatra 7 byla podána žádost o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Je to poslední věc, která následuje po registraci akce a po podepsání smlouvy.

 • Pohledávky do insolvenčního řízení Sberbank jsou přihlášeny.

 • U dosadby remízku byla schválena i podepsána smlouva o poskytnutí dotace.  Dotace byla vyplacena na obecní účet.

 • Proběhlo jednání ohledně cyklotras ve směru na Těšany a Měnín s Pozemkovým úřadem.

 • Proběhlo předání staveniště na biocentra a biokoridory při hranicích s obcí Těšany. Nyní probíhá realizace oplocenek a výsev trávy.

 • Byla schválena směnná smlouva s panem Dohnálkem a paní Rovnou, která se týkala vyřešení majetkových poměrů v křižovatce u Mackového. Návrh na vklad této směny byl podán na katastr. Zápis byl proveden.

 • Byla podána žádost na zřízení věcných břemen přes krajský pozemek v návaznosti na prodloužení sítí do lokality Za Dvorem.

 • Bylo povoleno kácení stromů u Formánkového a spolu s tím byla nařízena i náhradní výsadba. Týká se prodloužení vodovodu a kanalizace pro dvě povolované novostavby.

 • Byla podepsána nová smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene týkající se prodloužení nízkého napětí na Šulcův kopec.

 • Byla podepsána smlouva na výkup elektrické energie z fotovoltaiky na příští rok.

 • Byla stanovena nová cena týkající se pronájmu hrobových míst. Nová cena je 40 kč/m2/rok včetně všech souvisejících služeb.

 • Proběhlo podzimní přezkoumání hospodaření obce.

 • S Brněnskými vodárnami a kanalizacemi řešíme podklady pro stanovení vodného a stočného na příští rok.

 • Proběhlo podzimní odpadkobraní.

 • Proběhl výlet ve spolupráci se Spolkem moutnických žen na Velehrad, Modrou a do Buchlovic. Obec platila autobusovou dopravu a vstup na zámek v Buchlovicích.

 • Probíhá příprava rozpočtu na příští rok.

 • Bylo dokončeno podzimní sečení trávy.

 • Byl zřízen nový spořící účet a termínovaný vklad u UniCredit bank.

 • Po volbách do zastupitelstva obce proběhlo ustavující zastupitelstvo. Pozice starosty a místostarosty zůstaly nezměněny. Členy obecní rady dále jsou pan Petr Novotný, Ing. arch. Pavla Novotná Příbranská a ing. Petr Janoušek. Předseda Kontrolního výboru je Ing. Jaromír Čermák Ph.D., předsedkyně finančního výboru je Bc. Barbora Hrdá.

 • Rada obce Moutnice zřídila komisi kulturní a životního prostředí. Členy kulturní komise jsou Lenka Dohnálková (předsedkyně), Kateřina Springisfeldová, Petr Kohoutek, Lenka a Martin Novotných. Členové komise životního prostředí jsou Roman Formánek (předseda), Barbora Hrdá, Václav Husák a Daniel Žák (členové).

 

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek