Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům prosinec 2022

Prosinec 2022

 • Generální ředitelství hasičského záchranného sboru vydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky.

 • Byla dosázená lipová alej při vjezdu do obce. Dále byly dosázeny keře na kopci u hasičské zbrojnice. Obě výsadby jsou částečně financovány z rozpočtu Jihomoravského kraje.

 • Probíhá realizace tůní v biocentru za fotbalovým hřištěm. Dále byly realizovány propustky pro zásobování stavby.

 • Byla podepsána nová smlouva o zřízení věcného břemene týkající se přeložení nízkého a vysokého napětí v Rozaříně (k nové trafostanici).

 • Se společností E-on byla podepsána smlouva na výkup elektrické energie s fotovoltaiky na škole.

 • S Brněnskými vodárnami a kanalizacemi jednáme o možné instalaci fotovoltaiky na ČOV. Záměrem je stabilizovat cenu energií, aby tím byla stabilizovaná cena stočného.

 • S brněnskými vodárnami a kanalizacemi byla také dohodnuta a schválena cena vodného a stočného na příští rok. Nárůst vodného a stočného bude díky cenám energií o 18%.

 • Byla poptána cena za projektovou dokumentaci pro chodník ke sportovnímu centru v Moutnicích (hokejová hala).

 • Byla poptána cena na projektovou dokumentaci pro řešení dopravní situace v ulici Zelničky.

 • Se školou a školkou proběhlo podzimní sázení stromů a keřů za ČOV.

 • Byl vytvořen Moutnický kalendář na rok 2023, který je možno zakoupit na obecním úřadě. Kalendář obsahuje tradičně veškeré svozy odpadů a plánované kulturní a společenské akce.

 • Byla opravena dopravní značka na parkovišti u hřbitova. Dále byl označen ostrůvek u podélného parkovacího stání v ulici u kostela. Ostrůvek z druhé strany bude označen až bude suché počasí, aby nálepka dobře držela na obrubách.

 • Probíhají práce na studii rekonstrukce budovy základní školy.

 • Probíhá stavební řízení na Dům s pečovatelskou službou.

 • Silnice u kostela byla zkolaudována.

 • Projektová dokumentace na cyklotrasu Moutnice – Těšany byla dokončena v nejbližších dnech by měla být podána na stavební úřad – Odbor dopravy do Židlochovic.

 • Připravuje se závěrečné zastupitelstvo v tomto roce.

 • Byla schválena dotace 20.000Kč Mysliveckému sdružení.

 • V Moutnické orlovně proběhlo divadelní představení Vostatkové sód divadelního spolku J.K.Tyla z Újezdu u Brna.

 • S Židlochovicemi jednáme o podmínkách pokračování projektu Senior taxi.

 • Byl schválen rozpočet školy na příští rok.

 • Od příštího roku dochází ke změně provozního řádu víceúčelového hřiště u orlovny. Mění se cena za půjčení hřiště ze 120 Kč na 200 Kč za hodinu.

 • Byla objednaná kontrola hospodaření školy.

 • Bylo objednáno na 28 nových LED lap, které budou v nejbližší době po obci vyměněny. Postupně plánujeme vyměnit všechna stará svítidla za nové úsporné.

 • Byl instalován adventní věnec do kruhového objezdu. Dále proběhlo nazdobení a osvětlení vánočního stromu. Spolu s tím byly objednány podium, stánky a ozvučení na plánované rozsvěcení vánočního stromu.

 •  

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek