Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům leden 2023

Leden 2023

 • Byla objednána projektová dokumentace na chodník ke sportovnímu centru v Moutnicích (hokejová hala).

 • Byla zpracována základní studie pro rekonstrukci budovy základní školy. Nad studií proběhne diskuze s vedením školy a odborníky, zda vyhovuje a dále se bude řešit další rozpracování studie do projektové dokumentace.

 • Stavební povolení na Dům s pečovatelskou službou bylo vydáno. Nyní se bude připravovat projekt pro provádění stavby.

 • Silnice u kostela byla zkolaudována.

 • Byla podána žádost o vydání stavebního povolení na cyklotrasu Moutnice – Těšany na stavebním úřadu – Odbor dopravy do Židlochovic.

 • Proběhlo zasedání zastupitelstva, které schválilo rozpočet na rok 2023. Rozpočet byl schválen jako deficitní s tím, že schodek bude financován z přebytku předchozích let. Hlavní výdaj letošního roku bude nákup cisternové automobilové stříkačky pro výjezdovou jednotku hasičů v hodnotě cca 10 miliónů korun.

 • Na leden jsou plánované dvě divadelní představení – Modré z nebe od divadelního spolku Bezkamen a pohádka o Nejkrásnější princezně od divadelního spolku z Mutěnic.

 • Region Židlochovicko se dohodl na pokračování projektu Senior taxi.

 • Do kruhového objezdu byl pořízen svítící stromek.

 • Byla schválena smlouva na zřízení věcného břemene pod krajskou silnicí na vedení inženýrských sítí do nové lokality Za Dvorem a ke sportovnímu centru.

 • Bylo schváleno podání žádosti o dotaci na zahájení výpůjček e-knih v Místní knihovně Moutnice.

 • Byla schválena smlouva na zřízení věcného břemene na vedení nízkého napětí ke garážím u mostku vedle hasičské zbrojnice.

 • Na kopci vedle hasičky byly vysázeny keře, z dotace od Jihomoravského kraje.

 • Na jednotlivé dotace od Jihomoravského kraje zpracováváme závěrečné zprávy a finanční vyúčtování dotací.

 • Připravuje se výběrové řízení pod Regionem Cezava na společný nákup popelnic a kompostérů. Výběrové řízení by mělo být vypsáno během ledna. Předpokládaná realizace zakázky je zhruba polovina letošního roku. Ti, kteří si objednali barevné popelnice by je tak měli v této době obdržet.

 • Obec získala dotaci na výjezdy hasičů za předchozí rok.

 •  

 

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek