Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům únor 2023

Únor 2023

 • Bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace – Posílení separace odpadů v obcích Regionu Cezava. Vypisuje se výběrové řízení na dodavatele. Jakmile bude vybrán dodavatel a dodá popelnice, budeme kontaktovat všechny, kteří si objednali barevné popelnice, aby si je vyzvedli.

 • Pro rekonstrukci budovy základní školy byly zpracovány vizualizace. Nyní se bude pokračovat projektovou dokumentací.

 • Stavební povolení na Dům s pečovatelskou službou bylo vydáno a nabylo právní moci.

 • Připravuje se výběrové řízení na mostek u fotbalového hřiště a na polní cestu za Formánkovým.

 • Proběhl divadelní víkend- Modré z nebe od divadelního spolku Bezkamen a pohádka o Nejkrásnější princezně od divadelního spolku z Mutěnic.

 • Byl zřízen nový spořící účet u České spořitelny na 5 mil. Kč. Úroková sazba 5,7%.

 • Připravují se žádosti o dotace k Jihomoravskému kraji pro letošní rok.

 • Proběhla kontrola ze společnosti Ekokom na dodržování smluv týkajících se svozu a evidence odpadů.

 • Se společností Grantika jsme řešili možnou spolupráci ohledně získání dotací na cyklotrasu Moutnice - Těšany, rekonstrukci školy a výstavbu domu s pečovatelskou službou.

 • Pro školu byla získány počítače z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to formou výpůjčky na 3 roky. Následně přejdou do vlastnictví.

 • Řeší se oprava multikáry. Dále oprava terra vari.

 • V kanceláři starosty byla instalována jednotka klimatizace.

 • Byly schváleny následující dotace: myslivci 20.000Kč, ZUŠ Klobouky u Brna 5.000 Kč, Aligátoři 25.000 Kč, Diakonie ČCE - středisko Betlém, Klobouky u Brna 20.000 Kč.

 • Byla schválena smlouva na zřízení věcného břemene pro přípojku NN pro RD paní Zabloudilová.

 • Společnost EG.D vybrala zhotovitele na realizaci prodloužení elektrické energie na Šulcův kopec. pravděpodobný začátek prací konec února či březen.

 • Část veřejného osvětlení byla nahrazena novým LED osvětlením. Jedná se o lokalitu Zelničky, ulice směrem na Jalovisko a Větřák.

 • Připravuje se akce ostatky ve spolupráci se všemi organizacemi.

 • Dále se připravuje akce naše kořeny, kde bude k vidění spousta zajímavostí z historie naší obce a také rodokmeny některých rodin, které nám zapůjčili k výstavě.

 •  

 

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek