Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům březen 2023

Březen 2023

 • Byla objednána projektová dokumentace na rekonstrukci budovy základní školy.

 • Měsíc únor se tak jako každý rok nesl ne znamení podávání žádostí o dotace k Jihomoravskému kraji. Obec podala tyto žádosti o dotace:

 1. žádost o dotaci na následnou údržbu zeleně ve výši 60.000Kč. Jedná se o bezpečnostní a redukční řez dvou vzrostlých stromů. Zálivka stromů vysázených v posledních letech a dosadba 16 ks stromů do biocentra ve směru na Nesvačilku.

 2. žádost o dotaci na štěrkovou cestu ve výši 500.000Kč. Jedná se o realizaci cesty za Formánkovým.

 3. žádost o dotaci na projektovou dokumentaci pro provádění stavby na projekt Dům s pečovatelskou službou ve výši 500.000Kč. Jedná se o nezbytnou projektovou dokumentaci pro to, aby mohla být zahájena soutěž na zhotovitele.

 4. žádost o dotaci na mostek u hřiště ve výši 600.000Kč. Jedná se o lávku přes potok, která má sloužit pro pěší a cyklisty a má navazovat na plánovanou cyklotrasu Moutnice – Těšany.

 5. žádost o dotaci na realizaci cyklotrasy Moutnice – Těšany ve výši 1.500.000 Kč. Jedná se o samotnou realizaci plánované cyklotrasy. K této akci však doposud nebylo vydáno stavební povolení. Z toho důvodu nebude Jihomoravský kraj rozhodovat o přidělení v prvním kole, ale až ve druhém, které je v plánu koncem srpna tohoto roku. Do té doby jim musíme doložit stavební povolení.

 6. poslední žádostí o dotaci podanou obcí je žádost o renovaci víceúčelového hřiště ve výši 108.000Kč. Jedná se o strojní regeneraci umělého povrchu s doplněním křemičitého písku a dále modernizace umělého osvětlení hřiště.

 • Kromě výše uvedených žádostí o dotace, pomáhala obec vyplnit žádosti o dotaci i místním spolkům jako jsou vinaři a včelaři.

 • Byla opravena multikára. Dále se servisují a opravují další stroje, aby byly nachystány na letní provoz.

 • Na multikáru byla dokoupena čelní radlice na sníh, aby se zlepšilo odklízení sněhu z místních a účelových komunikací.

 • Na terru byl upraven pluh tak, aby bylo možno lépe odklízet těžký sníh z chodníků.

 • Probíhá výběrové řízení na zhotovitele mostku u hřiště.

 • Probíhá výběrové řízení na zhotovitele cesty za Formánkovým.

 • Bylo vypsáno stavební řízení na povolení polní cesty na Těšany, která bude sloužit jako cyklotrasa.

 • Ve spolupráci s Povodím Moravy a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi jsme se dohodli na limitech pro vypouštění upravené vody z ČOV do Moutnického potoku na dalších 10 let.

 • Byl schválený dar ve výši 5.000 Kč pro Zdravotní klauny.

 • Proběhly ostatky ve spolupráci se všemi místními spolky.

 • Dále proběhla výstava Naše kořeny, kde návštěvníci mohli nalézt spoustu zajímavostí z historie nejen naší obce. Například zde byli k vidění historické fotky ze školy a školky, nejrůznější zajímavé listiny, rodokmeny, kroniky a spoustu dalšího.

 • V současnosti se připravuje obecní zájezd, který se uskuteční 22. dubna do Rožnova pod Radhoštěm.

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek