Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům duben 2023

Duben 2023

 • Na hřbitově byla vyměněna stará světla s výbojkami za nové LED osvětlení.

 • Na Šulcově kopci byla položena elektrika do země. Obec se dohodla na dalších výkupech pozemků pro cestu a inženýrské sítě. Spolu s tím byl posunut plot u prvního pozemku.

 • Na rybníku byly pokáceny proschlé břízy.

 • Na hřišti byly vykáceny topoly a dosázeny habry.

 • Proběhlo výběrové řízení na akci „Obec Moutnice – lávka pro pěší přes Moutnický potok“. Obdrželi jsme 2 cenové nabídky. Nejnižší ve výši 1.570.786,24 Kč včetně DPH od společnosti Zerastav s.r.o.

 • Proběhlo výběrové řízení na akci „Stavební úprava účelové komunikace na p.č. 1068/36 a další“ ve výši  1.935.270,79 Kč včetně DPH od společnosti Prostavby a.s.

 • Obec schválila dotaci vinařskému spolku ve výši 30.000 Kč na pořádání krojového vinařského plesu.

 • Obec schválila Českému svazu chovatelů Moutnice dotaci ve výši 20.000 Kč na pořádání místní výstavy drobného zvířectva.

 • Byly schváleny smlouvy o věcných břemenech pro uložení kabelu nízkého napětí pro stavby rodinných domů pana Krále, paní Čermákové a manželů Groškových.

 • Byl podán návrh na vklad týkající se věcných břemen na krajském pozemku pro uložení inženýrských sítí k lokalitě Za Dvorem a ke sportovní hale.

 • Na stavební úřad v Sokolnicích byla podána žádost ohledně dělení pozemků týkající se odkupu chodníku ve směru na Jalovisko. Od jednotlivých vlastníků jsme dostali plnou moc k vyřizování této záležitosti.

 • Dokončuje se kopání tůní v nově budovaném biocentru. Následovat bude výsadba dřevin.

 • S okolními obcemi a Vodárenskou akciovou společností jednáme o možnosti napojení našich kanalizací na čistírnu odpadních vod v Modřicích.

 • Probíhají projektové práce na rekonstrukci budovy základní školy.

 • Na orlovně proběhlo pletení pomlázek.

 • Připravuje se obecní zájezd do Rožnova pod Radhoštěm, zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě.

 • Česká spořitelna odkoupila úvěrové portfolio od padlé Sberbank. Všechny obce a města, která se odvolala proti průběhu insolvenčního řízení stáhly svá odvolání. K 1. dubnu tak byl stvrzen převod na Českou spořitelnu. Pro naši obec to znamená jediné, že bychom se měli dostat k většině peněz z této banky ještě v tomto roce.

 

 

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek