Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům květen 2023

Květen 2023

 • Byla podepsána smlouva o dílo na mostek u fotbalového hřiště. Zároveň bylo předáno staveniště. Znamená to, že začátkem května bude stávající panel přes potok odstraněn a začne se s realizací nového mostku. Termín dokončení stavby je 75 dní od převzetí staveniště tedy začátek července. Do této doby bude tato cesta neschůdná! Prosím všechny, aby nevstupovali na staveniště.

 • Jihomoravský kraj nám schválil dotaci na realizaci mostku u hřiště 400.000 Kč.

 • Jihomoravský kraj nám dále schválil dotaci ve výši 500.000 Kč na realizaci polní cesty za Formánkovým. Cesta se pravděpodobně začne realizovat v polovině tohoto roku.

 • Další schválená dotace od JMK se týká následné údržby zeleně. Zde nám bylo schváleno 60.000 Kč na zálivku a dosadbu stromů.

 • Poslední schválená dotace od Jihomoravského kraje se týká projektové dokumentace na provádění stavby domu s pečovatelskou službou. Zde nám bylo schváleno 500.000 Kč. Celková cena pak činí 1.850.000 Kč bez DPH. Projektová dokumentace již byla objednána.

 • Dotace na realizaci cyklotrasy ve směru na Těšany byla přesunuta do druhého kola. Zde jsme žádali o 1.500.000 Kč. O této dotaci by se tak mělo rozhodnout v průběhu srpna. O realizaci cyklotrasy intenzivně jednáme i s vedením obce Těšany. Hledáme možnosti spolupráce a financování tak, aby stavba byla co nejdříve realizována na obou katastrech.

 • Jedinou nechválenou dotací od Jihomoravského kraje je dotace na renovaci a údržbu víceúčelového hřiště u orlovny ve výši 108.000 Kč. Strojová údržba umělé trávy nicméně proběhne v květnu i bez získané dotace. Výměna halogenového osvětlení za LED osvětlení se prozatím realizovat nebude.

 • Další schválenou dotací je pak 16.000 Kč od Ministerstva kultury na zahájení výpůjčky e-knih v Místní knihovně Moutnice.

 • Dále byly podepsány smlouvy týkající se projektového poradenství se společností Grantika. Tato společnost za nás bude vyřizovat žádosti o dotace na rekonstrukci a modernizaci základní školy v Moutnicích. Během května a června plánujeme podat dvě žádosti o dotace. Jednu ve výši 10.000.000 Kč k Ministerstvu pro místní rozvoj a druhou ve výši 3.000.000 Kč k Místní akční skupině Slavkovské bojiště.

 • Pokračují práce na výsadbě zeleně v biokoridorech a biocentrech při hranicích s katastrem obce Těšany.

 • S obcemi, které spadají pod stavební úřad v Sokolnicích, jsme jednali a snažíme se o zachování tohoto stavebního úřadu.

 • Proběhl každoroční audit hospodaření obce.

 • Proběhlo vítání občánků.

 • Proběhlo jarní odpadkobraní.

 • Proběhl obecní zájezd do Rožnova pod Radhoštěm.

 

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek