Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům červen 2023

Červen 2023

 • Mostek přes Moutnický potok byl z větší části dokončen. Nyní bude dodlážděn chodník. Koncem měsíce se boudou dláždit kameny břehy. V létě pak bude natřeno zábradlí na modro.

 • Zastupitelstvo schválilo na svém zasedání smlouvu o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 400.000Kč. Smlouva byla podepsána a odeslána zpět na kraj.

 • Na realizaci polní cesty za Formánkovým byla podepsána smlouva se zhotovitelem. Začátek prací je naplánovaný na konec prázdnin.

 • Obecní úřad byl nově vymalován.

 • Obec obdržela popelnice z dotace o kterou žádal dobrovolný svazek obcí Cezava. Nyní se chystají smlouvy o výpůjčce. Následně budou popelnice vydány. Spolu s tím byly pořízeny i kontejnery do sběrných míst. Tyto kontejnery budou v brzké době také rozmístěny po obci.

 • Probíhají jednání se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje ohledně rekonstrukcí krajských silnic v našem katastru. Nyní se začíná projektovat rekonstrukce silnice na Velké Němčice. Dále se zabýváme opravou silnic ve směru na Jalovisko a Nesvačilku.

 • Byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci základní školy. V první etapě se jedná o rekonstrukci 2. nadzemního podlaží. Pracuje se na dalších etapách.

 • Práce na výsadbě zeleně v biokoridorech a biocentrech při hranicích s katastrem obce Těšany jsou prakticky dokončeny. Připravuje se kolaudace celého díla (zejména vodních tůní).

 • Byla schválena dotace Římskokatolické církvi Moutnice ve výši 50.000Kč na restaurování památkového mobiliáře – III. fáze.

 • Byla schválena dotace Sportovnímu klubu Moutnice z.s. ve výši 120 000,- Kč na provoz, údržbu, rekonstrukci budovy a areálu.

 • Byla schválena dotace Orlu jednota Moutnice ve výši 120 000,- Kč na provoz a údržba budovy, podpora činnosti orla.

 • Obec jedná ohledně výkupu částí pozemků na Šulcově kopci, aby zde mohla časem začít projekce sítí a komunikace. K těmto výkupům jsou zpracovávány geometrické plány. Následně se vyřizuje povolení dělení pozemků na stavebním úřadě a připravují se smlouvy o odkupu.

 • Byl aktualizován strategický rozvojový dokument.

 • Intenzivně jednáme s okolními obcemi ohledně napojení našich kanalizací na čistírnu odpadních vod v Modřicích. Nyní se zpracovává studie proveditelnosti, která by měla být dokončena do konce srpna tohoto roku. Následně se budou data vyhodnocovat a dále jednat. Pravděpodobný vývoj je takový, že ke konci tohoto roku bychom mohli vstoupit do regionu Šlapanicko. Následovat by měla projektová dokumentace pro územní a stavební povolení. V optimální situaci by vše mohlo být zrealizováno do pěti let.

 • Chystá se podpis smlouvy na dokumentaci pro provedení stavby na dům s pečovatelskou službou. Předpokládané dokončení je do konce listopadu tohoto roku.

 • Připravuje se výběrové řízení na realizaci cyklotrasy ve směru na Těšany. V květnu bylo vydáno stavební povolení. Tento dokument jsme následně doložili Jihomoravskému kraji, který ve druhém kole bude rozhodovat o dotaci ve výši 1,5 mil. Kč na realizaci. Chceme mít v té době již vysoutěženého zhotovitele. Je možné, že naše část bude hotova do konce tohoto roku. Obec Těšany zvažuje přeprojektování trasy na druhou stranu potoku. Přesný termín realizace tak zatím není znám. Je však dohodnuto, že ve chvíli, kdy naše část bude hotova, tak cyklisté budou moci využívat stávající vyježděnou polní cestu na katastru obce Těšany a veškeré značky cyklotrasy č. 5064 sem budou přesměrovány.

 • Na Šulcově kopci byly zřízeny další dvě přípojky elektrické energie.

 • Připravuje se Den obce Moutnice na 23. 9. 2023, kdy by měly být otevřeny dveře a vrata všech organizací i s bohatým doprovodným programem.

 •  

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek