Obec Moutnice
Obec Moutnice

Informace občanům únor 2024

 • Únor 2024

 • Proběhlo každoroční přezkoumání hospodaření obce.

 • Bouda, kde bydlel František Putna, byla vyklizena, následně bude odstraněna.

 • Obec schválila finanční příspěvek 20.000 Kč chovatelům na pořádání místní výstavy drobného zvířectva.

 • Dále bylo schváleno 30.000Kč Diakonii ČCE - středisko Betlém, Klobouky u Brna.

 • Pokračují práce na projektu rekonstrukce ulice Zelničky.

 • Intenzivně se projektuje i lokalita Šulcák. Probíhají jednání s vodárnami, Policií ČR i energetiky.

 • Probíhá přepisování staré CAS na nového majitele.

 • Byl objednán prořez biokoridorů.

 • Připravují se žádosti o dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

 • Návrhy na vklad, které byly v poslední době podány na katastr, tak byly zapsány. Nyní se ještě dořešuje odstranění některých zástav a věcných břemen.

 • Probíhají jednání ohledně přeložek nízkého napětí do země.

 • Rada obce schválila smlouvy o zřízení věcných břemen na přípojku nízkého napětí pro pozemky pana Bilavčíka a paní Musilové.

 • Rada obce schválila smlouvu o zřízení služebnosti na lávku přes Moutnický potok u fotbalového hřiště se státním podnikem Povodí Moravy.

 • Byl zřízen nový spořící účet u Trinity bank.

 • Snažíme se hledat vhodné dotační programy pro rekonstrukci školy a dům s pečovatelskou službou.

 • Řešíme novou přípojku NN pro čerpací stanici Vírského oblastního vodovodu.

 • Byl objednán prořez vzrostlých stromů po obci – jedná se zejména o proschlé akáty, lípy a platany.

 • Budeme objednávat projekt na přeložky veřejného osvětlení a místního rozhlasu do země z důvodu přeložek nízkého napětí. Jedná se o lokalitu od obecního úřadu ke škole.

 • Se společností EG.D řešíme okruhování jednotlivých větví nízkého napětí a doplnění trafostanicí. Dále se řeší rozšíření sítě nízkého napětí k chatce pana Hrdého za fotbalovým hřištěm.

 • Na Lízalce jsou káceny prosychající břízy.

 • Dále jednáme se Státním pozemkovým úřadem o možné realizaci dalších cest z plánu společných zařízení.

 • Na stavebním úřadě jsme doplnili informace k dělení pozemku pana Havránka, který máme vykupovat.

 • Proběhl divadelní víkend, připravují se ostatky a akce Naše kořeny.

 • Jednáme se Správou a údržbou silnic ohledně rekonstrukce a rozšíření hlavní komunikace ve směru na Brno. Dále jednáme o provedení diagnostiky silnice ve směru na Jalovisko. Naším cílem je ideálně zkoordinovat práce na přeložkách sítí do země a rekonstrukce silnice od kruhového objezdu ve směru na Jalovisko. To je dáno zejména tím, že pokud by Správa a údržba silnic zahájila rekonstrukci průtahu obce Telnice či rekonstrukce silnice na Brno, tak výpadovka na dálnici se stane pro mnohé hlavní objízdnou trasou. Rádi bychom, aby SÚS tuto silnici opravili dříve, než bude zcela zničena.

 •  

publikační systém: Synetix
Noter Yeminli Tercümeeryaman dershanetercüme bürosu
©2006-2024 Obecní úřad Moutnice, prohlášení o přístupnosti, mapa stránek